view mcabber/doc/help/cs/hlp_rename.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children
line wrap: on
line source


 /RENAME jméno

Přejmenuje aktuálního uživatele nebo skupinu na 'jméno'. Je-li 'jméno' znak '-', dané jméno se odstraní ze seznamu kontaktů (rosteru) a zobrazí se 'jid'.