view mcabber/doc/help/cs/hlp_request.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children de75b9774f86
line wrap: on
line source


 /REQUEST last|time|vcard|version [jid]

Pošle "IQ" žádost kontaktu 'jid' resp. aktuálně zvolenému kontaktu a zobrazí výsledek. Není-li zadán zdroj (resource) u jid, pošle se žádost všem známým zdrojům tohoto kontaktu.

/request last
 Požádá o poslední informaci (obvykle čas zahálení (idle)).
/request time
 Požádá  časové razítko.
/request vcard
 Požádá o vizitku (vCard).
/request version
 Požádá o verzi klienta.