view mcabber/doc/help/cs/hlp_say.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children
line wrap: on
line source


 /SAY [-n|-h|--] text

Pošle zprávu s obsahem 'text' aktuálně vybranému kontaktu. Slouží například pro posílání zprávy začínající na lomítko.
Parametry '-n' a '-h' mění typ zprávy na normální (normal) nebo nadpis (headline). Parametr '--' se použije při odesílání zprávy začínající na "-n" nebo "-h".