view mcabber/doc/help/cs/hlp_say_to.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children 053fd04e5a4d
line wrap: on
line source


 /SAY_TO [-n|-h] [-q] [-f soubor] jid text

Pošle zprávu s obsahem 'text' kontaktu 'jid'.
Příkaz nenastavuje výchozí zdroj (resource) pro kontakt, proto pro posílání více zpráv na určitý zdroj je nutno použít pokaždé "/say_to".
Parametry '-n' a '-h' mění typ zprávy na normální (normal) nebo nadpis (headline). Parametr '--' se použije při odesílání zprávy začínající na "-n" nebo "-h".
Parametr '-q' způsobí, že se zpráva odešle na pozadí a neprojeví se v aktivním okně.
Při použití parametru '-f' následovaném jménem textového souboru se odešle zpráva obsahující text ze souboru (a v tom případě parametr 'text' za 'jid' nemá význam).