view mcabber/doc/help/cs/hlp_screen_refresh.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents e7435238e963
children
line wrap: on
line source


 /SCREEN_REFRESH

Překreslí obrazovku programu (Ctrl+l).
Tip: Příkaz je vhodné použít po příkazech měnících vzhled obrazovky jako jsou "/set roster_width" nebo "/set log_win_height" apod.