view mcabber/doc/help/pl/hlp_authorization.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents 3296ab75d8f3
children
line wrap: on
line source


 /AUTHORIZATION allow|cancel|request|request_unsubscribe [jid]

To polecenie zarządza subskrypcjami dostępności: pozwala na żądanie subskrypcji dostępności od innych osób z Twojego rostera oraz pozwala kontrolować kto może otrzymać Twoją subskrypcję.
Jeśli nie podano JID, użyta zostanie aktualnie zaznaczona osoba.

/authorization allow
 Pozwala danej osobie na otrzymywanie informacji o Twojej dostępności
/authorization cancel
 Anuluje danej osobie otrzymywanie informacji o Twojej dostępności
/authorization request
 Wysyła żądanie subskrypcji dostępności do danej osoby
/authorization request_unsubscribe
 Wysyła żądanie usunięcia Twojej subskrypcji dostępności do danej osoby