view mcabber/doc/help/pl/hlp_bind.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents bd8424067efe
children
line wrap: on
line source


 /BIND [kod_klawisza [= polecenie]]

Podpięcie polecenia do klawisza podanego jako [kod_klawisza].  Aby sprawdzić, które klawisze nie są używane naciśnij dany klawisz, a następnie zobacz co zostanie wypisane w oknie logowania 'mcabber'. Na przykład: "Unknown key=265" oznacza że możesz podpiąć polecenie pod klawisz #265.

/bind
 Wyświetla wszystkie aktualnie zdefiniowane podpięcia
/bind kod_klawisza
 Wyświetla polecenie, które jest podpięte do danego klawisza
/bind kod_klawisza=
 Usuwa podpięcie do danego klawisza
/bind kod_klawisza = polecenie
 Podpina "polecenie" do klawisza o kodzie "kod klawisza"

Przykład: "/bind 265 = status away" (265 to klawisz F1).
Uwaga: kody klawiszów mogą być różne w zależności od konfiguracji ncurses.
Podpowiedź: zamiast poleceń mogą być używane aliasy.