view mcabber/doc/help/pl/hlp_rawxml.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents 3296ab75d8f3
children
line wrap: on
line source


 /RAWXML send [ciąg znaków]

Wysyła "ciąg znaków" (surowy format XML) do serwera Jabbera.
Nie ma żadnego sprawdzania składni przed wysłaniem.

UWAGA!
Używaj tylko wtedy, kiedy wiesz co robisz, ponieważ możesz stracić połączenie z serwerem.

Przykład: "/rawxml send <presence><show>away</show></presence>"