view mcabber/doc/help/uk/hlp_buffer.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents 992371a12684
children 2fdb75cb3725
line wrap: on
line source


 /BUFFER clear|close|close_all|purge|list
 /BUFFER top|bottom|date|%|search_backward|search_forward
 /BUFFER scroll_lock|scroll_unlock|scroll_toggle
 /BUFFER save назва_файлу

Різноманітні операції з буфером розмови. Наприклад, ви можете шукати деякий текст в буфері, очистити вікно розмови, ітп.

/buffer clear
 Очистити поточне вікно діалогу.
/buffer close [jid]
 Закрити вікно діалогу і витерти вміст буферу на додачу.
/buffer close_all
 Потерти всі буфери з пам'яті і позакривати вікна діалогу.
/buffer purge [jid]
 Очистити вікно діалогу а також потерти його вміст з пам'яті.
/buffer list
 Показати перелік усіх відкритих буферів та їх розмір (рядків/блоків).
/buffer top
 Перейти до початку буферу.
/buffer bottom
 Перейти до кінця буферу.
/buffer up [n]
 Посунути буфер вверх на n рядків (якщо не вказано - пів екрану).
/buffer down [n]
 Посунути буфер вниз на n рядків (якщо не вказано - пів екрану).
/buffer date [дата]
 Перейти до першого повідомлення після дати (дата вигляду РРРР-ММ-ДД).
/buffer % процент
 Перейти до вказаної у процентах позиції.
/buffer search_backward текст
 Шукати текст, рухаючись до початку буфера.
/buffer search_forward текст
 Шукати далі в буфері текст.
/buffer scroll_lock
 Заборонити переміщення буферу.
/buffer scroll_unlock
 Зняти заборону переміщення буферу.
/buffer scroll_toggle
 Переключити стан буферу (дозволене/не дозволене переміщення).
/buffer save назва_файлу
 Зберегти вміст буферу у файл.