view mcabber/doc/help/uk/hlp_pgp.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents a84e8f07e241
children
line wrap: on
line source


 /PGP disable|enable|force|info [jid]
 /PGP setkey [jid [ключ]]

Команда pgp керує використанням PGP-шифрування для вказаного jid. Коли jid не вказано, використовуватиметься поточний (обраний у списку) контакт.
Але майте на увазі, що PGP буде дійсно використовуватися лише якщо інша сторона теж дозволить його, або якщо ви застосуєте режим force.

/pgp disable [jid]
 Заборонити використання PGP для jid.
/pgp enable [jid]
 Дозволити використання PGP для jid.
/pgp force [jid]
 Примусове використання PGP для jid. Забороняє незашифровані повідомлення взагалі (отже перевірте наявність ключа шифрування). Втім, якщо pgp заборонене, ця команда не має ніякого ефекту.
/pgp info [jid]
 Показує чи дозволене PGP-шифрування для jid.
/pgp setkey [jid [ключ]]
 Вказує ключ для шифрування повідомлень для jid.
 Якщо ключ не вказано, поточний ключ скидається.
 Щоб вказати поточний контакт можна використовувати "." .