view mcabber/doc/help/uk/hlp_say.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents a84e8f07e241
children
line wrap: on
line source


 /SAY [-n|-h|--] текст

Надсилає текст до поточного контакту. Це може стати в нагоді, якщо ви хочете надіслати повідомлення з символом '/' на початку.
Флаги -n та -h змінюють тип повідомлення у "normal" або "headline". -- використовується, щоб надіслати звичайне повідомлення, що починається з -n чи -h.