view mcabber/doc/help/uk/hlp_msay.txt @ 1326:a84e8f07e241

Update UK help files
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sat, 06 Oct 2007 16:39:14 +0200
parents 18f1f82303ce
children 9e3f8cbdfe02
line wrap: on
line source


 /MSAY begin|verbatim|send|send_to|toggle|abort

Надсилає багаторядкове повідомлення. Щоб написати одне повідомлення з декількох рядків потрібно використовувати багаторядковий режим. В цьому режимі кожний введений рядок (за виключенням рядків команд) додається до багаторядкового повідомлення. Коли повідомлення завершене, воно може бути надіслане за допомогою "/msay send".
Флаги -n та -h змінюють тип повідомлення зі звичайного "chat" на "normal" та  "headline" відповідно.

/msay begin [тема]
 Починає багаторядкове повідомлення. Зауважте, можна вказати тему цього повідомлення.
/msay verbatim
 Входить до багаторядкового режиму, в якому розпізнається лише команда "/msay send|abort".
/msay send [-n|-h]
 Відсилає поточне повідомлення до поточного контакту.
/msay send_to [-n|-h] jid
 Відсилає повідомлення до "jid".
/msay toggle
 Перемикає багаторядковий режим (begin/send).
 Примітка: може використовуватися для швидкого переключення режимів (наприклад, "bind M13 = msay toggle" дозволяє починати й закінчувати повідомлення Meta-Enter).
/msay abort
 Вийти з багаторядкового режиму не надіславши повідомлення.