view mcabber/doc/help/uk/hlp_say.txt @ 1326:a84e8f07e241

Update UK help files
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sat, 06 Oct 2007 16:39:14 +0200
parents bf1a83644998
children
line wrap: on
line source


 /SAY [-n|-h|--] текст

Надсилає текст до поточного контакту. Це може стати в нагоді, якщо ви хочете надіслати повідомлення з символом '/' на початку.
Флаги -n та -h змінюють тип повідомлення у "normal" або "headline". -- використовується, щоб надіслати звичайне повідомлення, що починається з -n чи -h.