view mcabber/doc/help/pl/hlp_source.txt @ 1882:b47d09e70140

Fix typo in PL help file reported by Hermitifier
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Thu, 08 Apr 2010 18:59:47 +0200
parents ac7c5bde6c35
children
line wrap: on
line source


 /SOURCE wzorzec

Wczytuje pliki konfiguracyjne, pasujące do podanego wzorca (według kolejności alfabetycznej).