view mcabber/doc/help/nl/hlp_say.txt @ 1316:bf1a83644998

Another help file update...
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Tue, 02 Oct 2007 22:19:02 +0200
parents 4c702f30ff2c
children b4cdaaab4748
line wrap: on
line source


 /SAY [-n|-h|--] tekst

Verstuur het "tekst" bericht naar de actieve buddy. Dit kan bruikbaar zijn wanneer je een bericht wilt verzenden dat met een '/' begint.