view mcabber/doc/help/uk/hlp_source.txt @ 1675:c73b31124fa6

Use glob() in source command
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Mon, 18 Jan 2010 16:36:55 +0200
parents e21757606b5b
children
line wrap: on
line source


 /SOURCE шаблон

Читає налаштування з файлів, що відповідають вказаному шаблону (у алфавітному порядку).
Примітка: у під'єднаному до сервера стані команда розуміє й звичайні команди (як то say, group та інші) це можна використати у hook-post-connect (див. mcabberrc).