view mcabber/doc/help/uk/hlp_source.txt @ 1405:e21757606b5b

Update UK help files
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Fri, 11 Jan 2008 12:06:50 +0100
parents ba6c7c2c2629
children c73b31124fa6
line wrap: on
line source


 /SOURCE файл

Читає налаштування з файлу.
Примітка: у під'єднаному до сервера стані команда розуміє й звичайні команди (як то say, group та інші) це можна використати у hook-post-connect (див. mcabberrc).