view mcabber/doc/help/cs/hlp_bind.txt @ 1549:e7435238e963

New Czech translation (Vic)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Thu, 09 Oct 2008 19:15:33 +0200
parents
children
line wrap: on
line source


 /BIND [kód_klávesy [= příkazový_řádek]]

Sváže příkaz s klávesou s kódem 'kód_klávesy'. Pro zjištění, které klávesy nejsou zatím použity, stačí stisknout zkoumanou klávesu a podívat se do stavového okna. Například "Unknown key=265" znamená, že je možno svázat nějaký příkaz s klávesou #265.

/bind
 Zobrazí přehled aktuálních vazeb.
/bind kód_klávesy
 Vypíše příkazový řádek svázaný s danou klávesou.
/bind kód_klávesy=
 Odstraní vazbu klávesy s kódem 'kód_klávesy'.
/bind kód_klávesy = příkazový_řádek
 Sváže 'příkazový_řádek' s klávesou s kódem 'kód_klávesy'.

Příklad: "/bind 265 = status away" (265 je kód pro klávesu F1).
Poznámka: Kódy kláves se mohou lišit v závislosti na konfiguraci ncurses.
Tip: Místo příkazů je možno použít i aliasy.