view mcabber/doc/help/cs/hlp_say.txt @ 1549:e7435238e963

New Czech translation (Vic)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Thu, 09 Oct 2008 19:15:33 +0200
parents
children
line wrap: on
line source


 /SAY [-n|-h|--] text

Pošle zprávu s obsahem 'text' aktuálně vybranému kontaktu. Slouží například pro posílání zprávy začínající na lomítko.
Parametry '-n' a '-h' mění typ zprávy na normální (normal) nebo nadpis (headline). Parametr '--' se použije při odesílání zprávy začínající na "-n" nebo "-h".