view mcabber/doc/help/cs/hlp_msay.txt @ 2358:b010ffcae282 default tip

Don't crash on presence from bare room JID While handling MUC presence, check whether it was sent from the bare room JID before assuming a non-NULL resource name. These days, some servers send presence from the bare room JID to handle MUC avatars.
author Holger Weiß <holger@zedat.fu-berlin.de>
date Tue, 22 Oct 2019 19:59:21 +0200
parents 9e3f8cbdfe02
children
line wrap: on
line source


 /MSAY begin|verbatim|send|send_to|toggle|toggle_verbatim|abort

Pošle víceřádkovou zprávu. Pro posílání zpráv s více řádky se používá víceřádkový režim.
Ve víceřádkovém režimu je každý řádek (mimo příkazových řádků) napsasný do vstupního řádku přidán do víceřádkové zprávy. Až je zpráva připravena, odešle se vybranému kontaktu pomocí příkazu "/msay send".
Parametr 'begin' zapíná víceřádkový režim a dovoluje zadat i předmět (subject) zprávy.
Parametr 'verbatim' zakáže příkazy, takže je možné zadávat řádky začínající lomítkem. Pouze příkaz "/msay" (s parametrem 'send' nebo 'abort') může být použit pro ukončení tohoto režimu.
Tip: Parametr 'toggle' může být svázán s klávesou pro rychlé přepínání víceřádkového režimu (například "/bind M13 = msay toggle" pro přepínání pomocí kombinace Meta+Enter).

/msay begin [předmět]
 Vstoupí do víceřádkového režimu.
/msay verbatim
 Vstoupí do doslovného víceřádkového režimu.
/msay send [-n|-h]
 Pošle aktuální víceřádkovou zprávu aktuálně zvolenému kontaktu.
/msay send_to [-n|-h] jid
 Pošle aktuální víceřádkovou zprávu kontaktu 'jid'.
/msay toggle|toggle_verbatim
 Přepne do/z víceřádkového režimu (begin/send).
/msay abort
 Ukončí víceřádkový režim bez odeslání zprávy.

Parametry '-n' a '-h' mění typ zprávy na normální (normal) nebo nadpis (headline).