view mcabber/doc/help/cs/hlp_say.txt @ 2358:b010ffcae282 default tip

Don't crash on presence from bare room JID While handling MUC presence, check whether it was sent from the bare room JID before assuming a non-NULL resource name. These days, some servers send presence from the bare room JID to handle MUC avatars.
author Holger Weiß <holger@zedat.fu-berlin.de>
date Tue, 22 Oct 2019 19:59:21 +0200
parents e7435238e963
children
line wrap: on
line source


 /SAY [-n|-h|--] text

Pošle zprávu s obsahem 'text' aktuálně vybranému kontaktu. Slouží například pro posílání zprávy začínající na lomítko.
Parametry '-n' a '-h' mění typ zprávy na normální (normal) nebo nadpis (headline). Parametr '--' se použije při odesílání zprávy začínající na "-n" nebo "-h".