view mcabber/doc/help/pl/hlp_rawxml.txt @ 2358:b010ffcae282 default tip

Don't crash on presence from bare room JID While handling MUC presence, check whether it was sent from the bare room JID before assuming a non-NULL resource name. These days, some servers send presence from the bare room JID to handle MUC avatars.
author Holger Weiß <holger@zedat.fu-berlin.de>
date Tue, 22 Oct 2019 19:59:21 +0200
parents 3296ab75d8f3
children
line wrap: on
line source


 /RAWXML send [ciąg znaków]

Wysyła "ciąg znaków" (surowy format XML) do serwera Jabbera.
Nie ma żadnego sprawdzania składni przed wysłaniem.

UWAGA!
Używaj tylko wtedy, kiedy wiesz co robisz, ponieważ możesz stracić połączenie z serwerem.

Przykład: "/rawxml send <presence><show>away</show></presence>"