view mcabber/doc/help/uk/hlp_otrpolicy.txt @ 2364:ca442ece1f70 default tip

Switch website URLs to HTTPS
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Mon, 25 Oct 2021 13:21:43 +0200
parents a84e8f07e241
children
line wrap: on
line source


 /OTRPOLICY
 /OTRPOLICY (default|jid) (plain|manual|opportunistic|always)

Щоб позначити обраний у списку контакт, можна використовувати "." .

/otrpolicy
 Друкує список правил поведінки OTR до буферу статусу
/otrpolicy (default|jid) (plain|manual|opportunistic|always)
 Вказує правило поведінки для jid (чи встановлює стандартне).

 Правило plain краще не використовувати, бо ви не змаожете приймати чи надсилати OTR-шифровані повідомлення взагалі.

 Із правилом manual вам (чи вашому співрозмовнику) треба явно увімкнути шифрування (наприклад /otr start).

 Правило opportunistic дозволяє вмикати OTR автоматично - у кінці кожного незашифрованого повідомлення буде додано послідовність невідображуваних символів, завдяки якій інші клієнти, здібні до OTR, знатимуть, що ви бажаєте використовувати шифрування. Але майте на увазі, що перше повідомлення завжди буде незашифрованим.

 Правило always забороняє незашифровані повідомлення. Коли ви спробуєте надіслати незашифроване повідомлення, mcabber буде намагатися встановити захищений канал. Отож, коли ви отримаєте повідомлення, що канал встановлено, будь ласка, надішліть те повідомлення знов. Якщо вам прийде незашифроване повідомлення від jid з цим правилом, ви його побачите, але воно не збережеться у записах спілкування.