view mcabber/doc/help/uk/hlp_say_to.txt @ 2358:b010ffcae282 default tip

Don't crash on presence from bare room JID While handling MUC presence, check whether it was sent from the bare room JID before assuming a non-NULL resource name. These days, some servers send presence from the bare room JID to handle MUC avatars.
author Holger Weiß <holger@zedat.fu-berlin.de>
date Tue, 22 Oct 2019 19:59:21 +0200
parents 16183525fb3d
children
line wrap: on
line source


 /SAY_TO [-n|-h] [-e] [-q] [-f файл] jid текст

Надсилає текст до вказаного jid.
Майте на увазі, що ця команда не встановлює стандартного ресурсу для контакту, отже, якщо вам треба надіслати декілька повідомлень до визначених ресурсів, вам треба використовувати "/say_to" для кожного повідомлення.
Флаги -n та -h змінюють тип повідомлення у "normal" або "headline". "--" використовується, щоб надіслати звичайне повідомлення, що починається з -n чи -h.
Флаг -q дозволяє надсилати повідомлення, не перемикаючи вікна розмови (корисно при автоматичному надсиланні через fifo).
Флаг -e вмикає перетворення послідовностей "\n" та "\t" на відповідно перенос рядка та табуляцію. Проте, якщо повідомлення береться з файлу (через -f), це перетворення не робиться.
Ви можете узяти текст повідомлення із текстового файлу за допомогою аргументу -f. Звісно, якщо вказано файл з повідомленням, "текст" ігнорується, й його можна не вказувати взагалі.