view mcabber/doc/help/uk/hlp_source.txt @ 2364:ca442ece1f70 default tip

Switch website URLs to HTTPS
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Mon, 25 Oct 2021 13:21:43 +0200
parents c73b31124fa6
children
line wrap: on
line source


 /SOURCE шаблон

Читає налаштування з файлів, що відповідають вказаному шаблону (у алфавітному порядку).
Примітка: у під'єднаному до сервера стані команда розуміє й звичайні команди (як то say, group та інші) це можна використати у hook-post-connect (див. mcabberrc).