changeset 1550:00c4b7d07014

Update NL help files (Eric Hameleers)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Thu, 09 Oct 2008 19:58:00 +0200
parents e7435238e963
children 7196e3ca1abc
files mcabber/doc/help/nl/hlp_buffer.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_chat_disable.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_echo.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_rename.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_room.txt
diffstat 5 files changed, 9 insertions(+), 6 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_buffer.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_buffer.txt	Thu Oct 09 19:58:00 2008 +0200
@@ -2,7 +2,7 @@
 /BUFFER clear|close|close_all|purge|list
 /BUFFER top|bottom|date|%|search_backward|search_forward
 /BUFFER scroll_lock|scroll_unlock|scroll_toggle
- /BUFFER save filename
+ /BUFFER save bestandsnaam
 
 Manipuleer de chat buffer van de actieve buddy. Je kunt bijvoorbeeld de buffer doorzoeken op "tekst", het chat venster wissen etc.
 
@@ -38,4 +38,5 @@
 Scrollen van de buffer toegestaan
 /buffer scroll_toggle
 Omschakelen van het scrollen van de buffer (toestaan/blokkeren)
-/buffer save filename
+/buffer save bestandsnaam
+ Sla de chat buffer op in bestand met naam 'bestandsnaam'
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_chat_disable.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_chat_disable.txt	Thu Oct 09 19:58:00 2008 +0200
@@ -2,3 +2,4 @@
 /CHAT_DISABLE [--show-roster]
 
 Chat mode uitzetten.
+Met --show-roster wordt de volledige-scherm modus uitgezet.
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_echo.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_echo.txt	Thu Oct 09 19:58:00 2008 +0200
@@ -1,4 +1,4 @@
 
- /ECHO message
+ /ECHO bericht
 
-Display "message" in the log window.
+Toon "bericht" in het log venster.
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_rename.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_rename.txt	Thu Oct 09 19:58:00 2008 +0200
@@ -1,4 +1,4 @@
 
 /RENAME naam
 
-Hernoem de actieve buddy of groep in de aangegeven "naam".
+Hernoem de actieve buddy of groep in de aangegeven "naam". Indien '-' wordt gebruikt als 'naam', wordt die uit het roster verwijderd (en mcabber zal vervolgens de JID of gebruikersnaam tonen).
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_room.txt	Thu Oct 09 19:15:33 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_room.txt	Thu Oct 09 19:58:00 2008 +0200
@@ -18,8 +18,9 @@
 Verstuur privé bericht "bericht" aan "nick"
 /room remove
 Verwijdert de huidige chatroom van het roster (je moet deze chatroom tevoren hebben verlaten)
-/room topic nieuwonderwerp
+/room topic -|nieuwonderwerp
 Stel een nieuw onderwerp in voor de huidige chatroom
+ (Het onderwerp wordt gewist indien '-' wordt gebruikt voor "nieuwonderwerp")
 /room unlock
 Ontsluit de huidige chatroom (indien je de eigenaar bent)
 /room destroy [reden]