changeset 1469:1f7990dd416b

Update UK help files (Myhailo Danylenko)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sun, 13 Apr 2008 08:33:50 +0200
parents 5d7c5d8e7540
children a8b924b5474c
files mcabber/doc/help/uk/hlp_alias.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_buffer.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_color.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_say_to.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_status.txt
diffstat 5 files changed, 7 insertions(+), 2 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_alias.txt	Sat Apr 12 20:59:10 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_alias.txt	Sun Apr 13 08:33:50 2008 +0200
@@ -14,3 +14,4 @@
  Призначає для "рядок команди" інше ім'я "скорочення"
 
 Приклад: "/alias кава = status away Пішов варити каву..."
+Примітка: наразі кириличні скорочення підтримуються лише у однобайтових кодуваннях.
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_buffer.txt	Sat Apr 12 20:59:10 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_buffer.txt	Sun Apr 13 08:33:50 2008 +0200
@@ -14,6 +14,7 @@
 /buffer purge [jid]
  Очистити вікно діалогу а також потерти його вміст з пам'яті.
 /buffer list
+ Показати перелік усіх відкритих буферів та їх розмір (рядків/блоків).
 /buffer top
  Перейти до початку буферу.
 /buffer bottom
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_color.txt	Sat Apr 12 20:59:10 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_color.txt	Sun Apr 13 08:33:50 2008 +0200
@@ -16,4 +16,4 @@
  У режимі on забарвлюються усі прізвиська, у режимі preset - лише ті, для яких колір встановлено командою /color mucnick, а режим off вимикає забарвлення прізвиськ. Режим - прибирає з вказаних jid особисті режими забарвлення. Тоді до них докладається глобальний. Глобальний режим прибрати не можна.
  Початковий глобальний режим - off.
 /color mucnick прізвисько (колір|-|!)
- Створює правило забарвлювати прізвисько вказаним кольором. Якщо вказано -, колір позначається як автоматично обраний, тобто його не буде використано у режимі preset, але у режимі on він залишиться тим самим. Колір ! означає випадковий колір (позначений як автоматично обраний).
+ Створює правило забарвлювати прізвисько вказаним кольором. Якщо вказано -, колір позначається як автоматично обраний, тобто його не буде використано у режимі preset, але у режимі on він залишиться тим самим. Колір ! означає випадковий колір (й позначає його як автоматично обраний). Випадкові кольори беруться з параметру "nick_colors" (mcabberrc)
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_say_to.txt	Sat Apr 12 20:59:10 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_say_to.txt	Sun Apr 13 08:33:50 2008 +0200
@@ -1,6 +1,8 @@
 
- /SAY_TO [-n|-h] [-q] [-f file] jid текст
+ /SAY_TO [-n|-h] [-q] [-f файл] jid текст
 
 Надсилає текст до вказаного jid.
 Майте на увазі, що ця команда не встановлює стандартного ресурсу для контакту, отже, якщо вам треба надіслати декілька повідомлень до визначених ресурсів, вам треба використовувати "/say_to" для кожного повідомлення.
 Флаги -n та -h змінюють тип повідомлення у "normal" або "headline". "--" використовується, щоб надіслати звичайне повідомлення, що починається з -n чи -h.
+Флаг -q дозволяє надсилати повідомлення, не перемикаючи вікна розмови (корисно при автоматичному надсиланні через fifo).
+Ви можете узяти текст повідомлення із текстового файлу за допомогою аргументу -f. Звісно, якщо вказано файл з повідомленням, "текст" ігнорується, й його можна не вказувати взагалі.
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_status.txt	Sat Apr 12 20:59:10 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_status.txt	Sun Apr 13 08:33:50 2008 +0200
@@ -7,3 +7,4 @@
 Якщо не вказане повідомлення, використовується повідомлення вказане відповідним параметром message* (з mcabberrc).
 Якщо відповідний message* не визначений, залишається поточне повідомлення.
 "-" тре поточне повідомлення.
+"/status message" змінює лише повідомлення, не чіпаючи поточний статус.