changeset 1262:2ea6ca87cab9

Update UK help files
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 01 Jul 2007 23:02:36 +0200
parents 704adf4df2d0
children d1a111f39b7a
files mcabber/doc/help/uk/hlp_pgp.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt
diffstat 2 files changed, 6 insertions(+), 4 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_pgp.txt	Sun Jul 01 12:22:54 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_pgp.txt	Sun Jul 01 23:02:36 2007 +0200
@@ -1,14 +1,16 @@
 
- /PGP disable|enable|info [jid]
+ /PGP disable|enable|force|info [jid]
  /PGP setkey [jid [ключ]]
 
 Команда pgp керує використанням PGP-шифрування для поточного (чи вказаного) jid.
-Але майте на увазі, що PGP буде дійсно використовуватися лише якщо інша сторона теж дозволить його.
+Але майте на увазі, що PGP буде дійсно використовуватися лише якщо інша сторона теж дозволить його, або якщо ви застосуєте режим force.
 
 /pgp disable [jid]
  Заборонити використання PGP для jid (або поточного контакту).
 /pgp enable [jid]
  Дозволити використання PGP для jid (або поточного контакту).
+/pgp force [jid]
+ Примусове використання PGP для jid. Забороняє незашифровані повідомлення взагалі (отже перевірте наявність ключа шифрування). Втім, якщо pgp заборонене, ця команда не має ніякого ефекту.
 /pgp info [jid]
  Показує чи дозволене PGP-шифрування для jid (або поточного контакту).
 /pgp setkey [jid [ключ]]
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt	Sun Jul 01 12:22:54 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt	Sun Jul 01 23:02:36 2007 +0200
@@ -1,6 +1,6 @@
 
  /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
- /ROOM privmsg|invite|kick|ban|role|affil
+ /ROOM privmsg|invite|kick|ban|unban|role|affil
  /ROOM bookmark [add|del] [+autojoin|-autojoin]
 
 Команда, відповідальна за дії при багатокористувацькій розмові.
@@ -28,7 +28,7 @@
 /room ban jid [причина]
  Вибанити jid з кімнати.
 /room unban jid
- Unban jid from the current room
+ Знімає бан (блокування) з jid у поточній кімнаті.
 /room invite jid [причина]
  Запросити jid до поточної кімнати.
 /room kick прізвисько [причина]