changeset 1094:34ab07bf1db3

Update UK translations
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sat, 09 Dec 2006 10:14:07 +0100
parents 6ca9a65df21f
children 8188037a9e2a
files mcabber/doc/help/uk/hlp.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_pgp.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_request.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt
diffstat 5 files changed, 35 insertions(+), 5 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp.txt	Fri Dec 08 23:20:17 2006 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp.txt	Sat Dec 09 10:14:07 2006 +0100
@@ -3,4 +3,4 @@
 
 Друкує допоміжну інформацію про команду або вираз.
 Без аргументу друкує оце повідомлення.
-Наявні команди: add, alias, authorization, bind, buffer, clear, connect, del, disconnect, event, group, help, info, move, msay, quit, rawxml, rename, request, room, roster, say_to, say, set, status_to, status, version.
+Наявні команди: add, alias, authorization, bind, buffer, clear, connect, del, disconnect, event, group, help, info, move, msay, pgp, quit, rawxml, rename, request, room, roster, say_to, say, set, status_to, status, version.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_pgp.txt	Sat Dec 09 10:14:07 2006 +0100
@@ -0,0 +1,17 @@
+
+ /PGP disable|enable|info [jid]
+ /PGP setkey [jid [ключ]]
+
+Команда pgp керує використанням PGP-шифрування для поточного (чи вказаного) jid.
+Але майте на увазі, що PGP буде дійсно використовуватися лише якщо інша сторона теж дозволить його.
+
+/pgp disable [jid]
+ Заборонити використання PGP для jid (або поточного контакту).
+/pgp enable [jid]
+ Дозволити використання PGP для jid (або поточного контакту).
+/pgp info [jid]
+ Показує чи дозволене PGP-шифрування для jid (або поточного контакту).
+/pgp setkey [jid [ключ]
+ Вказує ключ для шифрування повідомлень для jid (або поточного контакту).
+ Якщо ключ не вказано, поточний ключ скидається.
+ Щоб вказати поточний (виділений в списку) контакт можна використовувати "." .
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_request.txt	Fri Dec 08 23:20:17 2006 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_request.txt	Sat Dec 09 10:14:07 2006 +0100
@@ -1,9 +1,13 @@
 
- /REQUEST time|version [jid]
+ /REQUEST last|time|vcard|version [jid]
 
-Надсилає запит "IQ" до jid або до поточного контакту. Якщо ресурс не вказаний, то зпит буде послано всім відомим ресурсам.
+Надсилає запит "IQ" до jid або до поточного контакту. Якщо ресурс не вказаний, то запит буде послано всім відомим ресурсам.
 
+/request last
+ Запитати "останню інформацію" в контакту (зазвичай, це час неактивності).
 /request time
 Запитати котра година в контакту.
+/request vcard
+ Попросити у контакту візитівку.
 /request version
 Запитати яку версію має контакт.
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt	Fri Dec 08 23:20:17 2006 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt	Sat Dec 09 10:14:07 2006 +0100
@@ -1,6 +1,7 @@
 
 /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
 /ROOM privmsg|invite|kick|ban|role|affil
+ /ROOM bookmark [add|del] [+autojoin|-autojoin]
 
 Команда, відповідальна за дії в багатокористувацькому чаті.
 
@@ -34,3 +35,6 @@
 Змінити роль jid у комнаті ("none", "visitor", "participant", "moderator")
 /room affil jid ступінь [причина]
 Змінити ступінь довіри для jid ("none", "member", "admin", "owner").
+/room bookmark [add|del] [+autojoin|-autojoin]
+ Додати, потерти, або замінити закладку (якщо не вказано - додасть).
+ Якщо встановити автовхід, mcabber буде заходити в цю кімнату після з'єднання з сервером.
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt	Fri Dec 08 23:20:17 2006 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt	Sat Dec 09 10:14:07 2006 +0100
@@ -5,7 +5,7 @@
 /ROSTER hide_offline|show_offline|toggle_offline
 /ROSTER item_lock|item_unlock
 /ROSTER hide|show|toggle
- /ROSTER note [-|text]
+ /ROSTER note [-|текст]
 
 Керує списком контактів.
 
@@ -18,7 +18,9 @@
 /roster down
 Перейти нижче по списку.
 /roster group_prev
+ Перейти до попередньої групи в списку.
 /roster group_next
+ Перейти до наступної групи в списку.
 /roster alternate
 Прейти до "альтернативного" контакту. "Альтернативний" контакт - це останній контакт, який був в режимі чату. Ця команда може використовуватись після команд типу "/roster unread_next" (Ctrl-q).
 /roster unread_first
@@ -43,4 +45,7 @@
 Показати список.
 /roster toggle
 Переключити відображення списку.
-/roster note [-|text]
+/roster note [-|текст]
+ Встановити "текст" як нотатку.
+ Коли "текст" не вказано, покаже нотатку до поточного об'єкту (а якщо цей об'єкт є буфером статусу - відобразить усі нотатки).
+ Якщо вказати "-", то нотатку буде витерто.