changeset 1101:4c702f30ff2c

Dutch translation of the help files (Eric Hameleers)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Tue, 12 Dec 2006 07:48:41 +0100
parents 2bef748356de
children 5acee02a8835
files mcabber/doc/help/Makefile.am mcabber/doc/help/nl/hlp.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_add.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_alias.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_authorization.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_bind.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_buffer.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_clear.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_connect.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_del.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_disconnect.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_event.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_group.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_help.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_info.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_move.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_msay.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_pgp.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_quit.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_rawxml.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_rename.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_request.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_room.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_roster.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_say.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_say_to.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_set.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_status.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_status_to.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_version.txt mcabber/mcabberrc.example
diffstat 31 files changed, 347 insertions(+), 2 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/Makefile.am	Sun Dec 10 15:26:18 2006 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/Makefile.am	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 install-data-local:
 	$(INSTALL) -d $(DESTDIR)$(datadir)/mcabber/help
-	for lang in en de fr pl uk; do \
+	for lang in en de fr nl pl uk; do \
 		$(INSTALL) -d $(DESTDIR)$(datadir)/mcabber/help/$$lang; \
 		$(INSTALL) -m 0644 $$lang/* \
 		      $(DESTDIR)$(datadir)/mcabber/help/$$lang; \
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,6 @@
+
+ /HELP [commando|+onderwep]
+
+Toon informatie over een commando of onderwerp.
+Als geen argument is meegegeven, wordt een tekst over het gebruik van dit commando getoond.
+Beschikbare commando's: add, alias, authorization, bind, buffer, clear, connect, del, disconnect, event, group, help, info, move, msay, pgp, quit, rawxml, rename, request, room, roster, say_to, say, set, status_to, status, version.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_add.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,9 @@
+
+ /ADD [jid [nickname]]
+
+Voeg Jabber gebruiker "jid" toe aan het roster (in de standaard groep), en stuur een notificatie verzoek aan deze buddy. Indien geen nickname wordt vermeld wordt de jid gebruikt. Indien geen jid (of een lege string "") wordt opgegeven of indien de jid "." is, wordt de huidige buddy gebruikt.
+
+/add [jid [nickname]]
+ Voeg "jid" aan ons roster toe als "nickname"
+
+Voorbeeld: "/add iemand@jabber.server.com Iemand"
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_alias.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,16 @@
+
+ /ALIAS [naam [= commando regel]]
+
+Met dit commando kunt u aliassen toevoegen ter vereenvoudiging van ingewikkelde commando reeksen.
+De aliassen kunnen worden bewerkt met:
+
+/alias
+ Print een lijst van de momenteel gedefinieerde aliassen
+/alias naam
+ Print de waarde van de alias genaamd "naam"
+/alias naam=
+ Verwijder de alias genaamd "naam"
+/alias naam = commando regel
+ Stel de alias genaamd "naam" in met de waarde "commando regel"
+
+Voorbeeld: "/alias weg = status away"
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_authorization.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,14 @@
+
+ /AUTHORIZATION allow|cancel|request|request_unsubscribe [jid]
+
+Met dit commando beheer je status meldingen: Je regelt het opvragen van status meldingen van personen op je roster, en ook aan wie meldingen gedaan worden over veranderingen in je eigen status.
+Indien geen JID wordt wordt opgegeven, wordt de actieve buddy gebruikt.
+
+/authorization allow
+ Buddy mag veranderingen in je status ontvangen
+/authorization cancel
+ Buddy zal niet langer veranderingen in je status ontvangen
+/authorization request
+ Vraag toestemming aan buddy om diens status veranderingen te mogen zien
+/authorization request_unsubscribe
+ Informeer buddy dat je niet langer diens status veranderingen wenst te krijgen
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_bind.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,17 @@
+
+ /BIND [keycode [= commando regel]]
+
+Verbind het commando "commando regel" met de toets "keycode". Om te weten te komen of een bepaalde toets nog niet in gebruik is kun je het `mcabber` log venster observeren wanneer je de toets indrukt. Bijvoorbeeld: "Unknown key=265" betekent dat je een commando met toets #265 kan verbinden.
+
+/bind
+ Toon een lijst met huidige toets verbindingen
+/bind keycode
+ Toon de commando regel die met deze toets verbonden is
+/bind keycode=
+ Maak de toets met code "keycode" weer vrij
+/bind keycode = commando regel
+ Verbind "commando regel" met de toets die code "keycode" heeft
+
+Voorbeeld: "/bind 265 = status away" (265 is F1).
+NB: keycodes kunnen verschillen afhankelijk van je ncurses configuratie.
+Tip: in plaats van commando's kunnen ook aliassen worden gebruikt.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_buffer.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,32 @@
+
+ /BUFFER [clear|purge|top|bottom|date|%|search_backward|search_forward]
+ /BUFFER [scroll_lock|scroll_unlock|scroll_toggle]
+
+Manipuleer de chat buffer van de actieve buddy. Je kunt bijvoorbeeld de buffer doorzoeken op "tekst", het chat venster wissen etc.
+
+/buffer clear
+ Wis het chat venster van de actieve buddy
+/buffer purge
+ Wis het chat venster van de actieve buddy en verwijder de volledige inhoud van de chat buffer
+/buffer bottom
+ Spring naar het eind van de chat buffer van de actieve buddy
+/buffer top
+ Spring naar het begin van de chat buffer van de actieve buddy
+/buffer up [n]
+ Scroll de buffer [n] regels omhoog (standaard: een half scherm)
+/buffer down [n]
+ Scroll de buffer [n] regels omlaag (standaard: een half scherm)
+/buffer date [datum]
+ Spring naar de eerste regel na de aangeduide [datum] in de chat buffer (datum formaat: "YYYY-mm-dd")
+/buffer % n
+ Spring naar positie %n in de buddy chat buffer
+/buffer search_backward tekst
+ Zoek achterwaarts naar [tekst] in de actieve buddy chat buffer
+/buffer search_forward tekst
+ Zoek voorwaarts naar [tekst] in de actieve buddy chat buffer
+/buffer scroll_lock
+ Blokkeer het scrollen van de buffer
+/buffer scroll_unlock
+ Scrollen van de buffer toegestaan
+/buffer scroll_toggle
+ Omschakelen van het scrollen van de buffer (toestaan/blokkeren)
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_clear.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /CLEAR
+
+Dit commando is feitelijk een alias voor "/buffer clear". Het wist het actieve chat venster.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_connect.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /CONNECT
+
+Maak verbinding met de Jabber server.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_del.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /DEL
+
+Verwijder de actieve buddy uit ons roster, en zet het wederzijds toezenden van status veranderingen stop.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_disconnect.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /DISCONNECT
+
+BeŽindig de verbinding met de Jabber server.
+NB: het Roster is alleen beschikbaar indien er een actieve verbinding met de server bestaat. De buddylijst is dus leeg indien niet verbonden.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_event.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,15 @@
+
+ /EVENT #N|* accept|ignore|reject
+ /EVENT list
+
+Vertel mcabber wat te doen met gebeurtenissen in de wachtrij.
+Indien de eerste parameter '*' is, zal het commando van toepassing zijn op alle wachtende gebeurtenissen.
+
+/event #N|* accept
+ Gebeurtenis nummer #N | Alle gebeurtenissen worden geaccepteerd
+/event #N|* ignore
+ Gebeurtenis nummer #N | Alle gebeurtenissen worden genegeerd
+/event #N|* reject
+ Gebeurtenis nummer #N | Alle gebeurtenissen worden geweigerd
+/event list
+ Toon een lijst van wachtende gebeurtenissen
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_group.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,11 @@
+
+ /GROUP fold|unfold|toggle
+
+Dit commando verandert het aanzicht van de huidige groep.
+
+/group fold
+ Verbergen (inklappen) van de huidige group in het roster
+/group unfold
+ Tonen (uitklappen) van de huidige group in het roster
+/group toggle
+ Omschakelen van het aanzicht van de huidige groep (in-/uitklappen)
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_help.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /HELP [commando|+onderwerp]
+
+Toon helptekst voor commando "commando" of onderwerp "onderwerp".
+Voorbeeld: "/help buffer"
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_info.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /INFO
+
+Toon informatie over de geselecteerde entry (account, agent, groep...).
+Bij accounts worden de resources getoond alsmede de status, prioriteit en (indien aanwezig) een statusbericht van iedere resource.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_move.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /MOVE [groepsnaam]
+
+Verplaats de actieve buddy naar de aangegeven groep. Indien geen groep werd gespecificeerd wordt buddy verplaatst naar de standaard groep. Indien de groep "groepsnaam" niet bestaat, wordt die eerst aangemaakt.
+Tip: indien chatmode actief is, kun je "/roster alternate" gebruiken om direct naar de verplaatste buddy te springen.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_msay.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,21 @@
+
+ /MSAY begin|verbatim|send|send_to|toggle|abort
+
+Verstuur een meer-regelig bericht. Om een enkel bericht te schrijven dat uit meerdere regels bestaat, moet de 'multi-regel modus' worden gebruikt.
+In deze modus wordt iedere invoerregel (behalve commando regels) toegevoegd aan het meerregelige bericht. Wanneer het bericht af is kan het aan de actieve buddy worden verzonden met het "/msay send" commando.
+Het 'begin' subcommando start de multi-regel modus. Hierbij is het mogelijk om een onderwerp mee te geven aan het bericht.
+In de 'verbatim' multi-regel modus kunnen commandos worden getypt zonder uitgevoerd te worden, zodat het mogelijk is om regels toe te voegen met een '/' karakter aan het begin. Enkel het "/msay" commando (met 'send' of 'abort' parameters) kan worden gebruikt om verbatim modus te stoppen.
+Het 'toggle' subcommando kan met een toets worden verbonden om de multi-regel modus snel te kunnen starten (bijvoorbeeld, "bind M13 = msay toggle" om over te kunnen schakelen via de Meta-Enter toets combinatie).
+
+/msay begin [onderwerp]
+ Start de multi-regel modus
+/msay verbatim
+ Start de verbatim multi-regel modus
+/msay send
+ Verzend het huidige meer-regelige bericht naar de actieve buddy
+/msay send_to jid
+ Verzend het huidige meer-regelige bericht naar "jid"
+/msay toggle
+ In/uitschakelen van multi-regel modus (begin/send)
+/msay abort
+ Verlaat de multi-regel modus zonder het bericht te versturen
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_pgp.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,17 @@
+
+ /PGP disable|enable|info [jid]
+ /PGP setkey [jid [key]]
+
+Dit commando manipuleert de PGP instellingen voor het specifieke jid (standaard is dat de actieve buddy).
+Houd er rekening mee dat er geen PGP versleuteling gebruikt wordt indien PGP ondersteuning aan de andere kant ontbreekt, zelfs wanneer PGP geactiveerd is met "/pgp enable"
+
+/pgp disable [jid]
+ Uitzetten van PGP versleuteling voor jid (of de actieve buddy)
+/pgp enable [jid]
+ Activeren van PGP versleuteling voor jid (of de actieve buddy)
+/pgp info [jid]
+ Toon de huidige PGP instellingen voor de buddy
+/pgp setkey [jid [key]]
+ Stel de PGP sleutel in die wordt gebruikt voor het versleutelen van berichten voor de buddy.
+ Indien geen sleutel wordt aangegeven, wordt de actieve sleutel gewist.
+ Je kunt de verkorte schrijfwijze "." gebruiken voor de actieve buddy.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_quit.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /QUIT
+
+Dit commando sluit alle verbindingen af en beŽindigt mcabber.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_rawxml.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,10 @@
+
+ /RAWXML send string
+
+Verstuur "string" (raw XML formaat) naar de Jabber server.
+De aangegeven string wordt op geen enkele wijze gecontroleerd.
+
+PAS OP!
+Gebruik dit alleen indien je weet wat je doet, je kunt hiermee de verbinding abrupt beŽindigen.
+
+Voorbeeld: "/rawxml send <presence><show>away</show></presence>"
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_rename.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /RENAME naam
+
+Hernoem de actieve buddy of groep in de aangegeven "naam".
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_request.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,13 @@
+
+ /REQUEST last|time|vcard|version [jid]
+
+Verstuur een "IQ" verzoek naar de actieve buddy, danwel naar het aangegeven Jabber account. Indien de resource niet wordt aangegeven bij de jid, zal mcabber het verzoek verzenden aan alle voor dit account bekende resources.
+
+/request last
+ Verzoek "last" informatie (normalerwijs 'inactieve' tijd)
+/request time
+ Vraag de buddy om de tijd
+/request vcard
+ Vraag een VCard van de buddy
+/request version
+ Vraag de versie op van de buddy
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_room.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,40 @@
+
+ /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
+ /ROOM privmsg|invite|kick|ban|role|affil
+ /ROOM bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin]
+
+Het 'room' commando verzorgt de Multi-User Chat (MUC) room acties.
+
+/room join [ruimte [nick [wachtwoord]]]
+ Betreed chatroom "ruimte", met "nick" als je nickname. Indien geen nickname wordt aangegeven (of als dat een lege string is: ""), wordt de waarde voor de "nickname" configuratie-optie gebruikt (zie het voorbeeld configuratie bestand). Indien de actieve selectie door mcabber correct als een chatroom wordt herkend, kan de verkorte schrijfwijze "." worden gebruikt in plaats van de volledige naam van de chatroom. Een wachtwoord kan worden meegegeven voor beschermde chatrooms. Plaats aanhalingstekens om je nickname indien die spaties bevat.
+/room leave [bericht]
+ Verlaat de huidige chatroom, met eventueel achterlaten van "bericht"
+/room names
+ Toon de leden van de huidige chatroom
+/room nick nieuwenick
+ Verander je nickname in de huidige chatroom
+/room privmsg nick bericht
+ Verstuur privť bericht "bericht" aan "nick"
+/room remove
+ Verwijdert de huidige chatroom van het roster (je moet deze chatroom tevoren hebben verlaten)
+/room topic nieuwonderwerp
+ Stel een nieuw onderwerp in voor de huidige chatroom
+/room unlock
+ Ontsluit de huidige chatroom (indien je de eigenaar bent)
+/room destroy [reden]
+ Vernietig de huidige chatroom (gebruik dit voorzichtig!)
+/room whois nick
+ Toon MUC informatie over "nick"
+/room ban jid [reden]
+ Verban jid uit de huidige chatroom
+/room invite jid [reden]
+ Nodig jid uit in de huidige chatroom
+/room kick nick [reden]
+ Schop "nick" uit de huidige chatroom
+/room role jid role [reden]
+ Verander jid's rol (rol kan zijn: "none", "visitor", "participant", "moderator")
+/room affil jid affil [reden]
+ Verander jid's verbintenis (affil kan zijn: "none", "member", "admin", "owner")
+/room bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin]
+ Toevoegen, verwijderen of aanpassen van een bookmark (standaard is toevoegen).
+ Indien 'autojoin' actief is, zal mcabber automatisch de MUC chatroom betreden wanner het verbinding met de server heeft gemaakt.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_roster.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,52 @@
+
+ /ROSTER bottom|top|up|down|group_prev|group_next
+ /ROSTER alternate|unread_first|unread_next
+ /ROSTER search bud
+ /ROSTER hide_offline|show_offline|toggle_offline
+ /ROSTER item_lock|item_unlock
+ /ROSTER hide|show|toggle
+ /ROSTER note [-|text]
+
+Het 'roster' commando bewerkt het roster ofwel de buddy-lijst.
+Dit zijn de beschikbare parameters:
+
+/roster bottom
+ Spring naar het eind van het roster
+/roster top
+ Spring naar het begin van het roster
+/roster up
+ Beweeg omhoog in het roster
+/roster down
+ Beweeg omlaag in het roster
+/roster group_prev
+ Spring naar de voorgaande groep in het roster
+/roster group_next
+ Spring naar de volgende groep in het roster
+/roster alternate
+ Spring naar de buddy met wie je het laatst gesproken hebt in chat mode. Dit commando is dus erg bruikbaar na een commando als "/roster unread_next" (Ctrl-q).
+/roster unread_first
+ Spring naar het eerste ongelezen bericht
+/roster unread_next
+ Spring naar het volgende ongelezen bericht
+/roster search bud
+ Zoek naar een buddy in wiens naam of jid het woord "bud" voorkomt (zoekt enkel in de zichtbare buddylijst)
+/roster hide_offline
+ Verberg offline buddies
+/roster show_offline
+ Toon offline buddies
+/roster toggle_offline
+ Schakel het aanzicht van offline buddies om (tonen/verbergen)
+/roster item_lock [jid]
+ Bevries jid zodat deze zichtbaar blijft ongeacht diens status
+/roster item_unlock [jid]
+ Maak het effect van 'item_lock' ongedaan
+/roster hide
+ Verberg het roster zodat het chat venster de volle breedte kan beslaan
+/roster show
+ Toon het roster
+/roster toggle
+ Schakel de zichtbaarheid van het roster om (tonen/verbergen)
+/roster note [-|tekst]
+ Instellen/aanpassen/verwijderen van een notitie.
+ Indien geen "tekst" is meegegeven, wordt de notitie getoond die behoort bij de actieve jid -- wanneer je in de status buffer staat worden alle notities wergegeven.
+ Indien de tekst "-" is, wordt de notitie gewist.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_say.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /SAY tekst
+
+Verstuur het "tekst" bericht naar de actieve buddy. Dit kan bruikbaar zijn wanneer je een bericht wilt verzenden dat met een '/' begint.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_say_to.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /SAY_TO jid tekst
+
+Verstuur het "tekst" bericht naar de gespecificeerde jid.
+Let op dat dit commando geen standaard resource instelt voor een contact. Als je meerdere berichten aan een specifieke resource wilt versturen moet "/say_to" voor ieder bericht worden gebruikt.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_set.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /SET option [= value]
+
+Tonen of instellen van de waarde van een optie.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_status.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,8 @@
+
+ /STATUS [online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [-|StatusBericht]]
+
+Tonen of instellen van de huidige status.
+Indien geen status wordt gespecificeerd, wordt de huidige status getoond.
+Indien een statusbericht wordt gespecificeerd, zal dat voorrang hebben op de message* variablelen (deze variabelen kunnen worden ingesteld in het configuratiebestand).
+Indien geen relevante message* variabelen ingesteld zijn en er geen statusbericht wordt meegegeven, blijft het huidige statusbericht behouden.
+Indien het StatusBericht "-" is, wordt het huidige statusbericht gewist.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_status_to.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,7 @@
+
+ /STATUS_TO jid online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [StatusBericht]
+
+Verstuur de gespecificeerde status naar het gespecificeerde Jabber account.
+Indien de gespecificeerde jid "." is, wordt de actieve buddy gebruikt.
+NB: deze status wordt overschreven door latere "/status" commando's. Als de "auto-away" optie actief is, zal de status ook overschreven worden.
+NB: De jid kan een resource bevatten (bijvoorbeeld account@server/resource).
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_version.txt	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /VERSION
+
+Toon de huidige versie van mcabber.
--- a/mcabber/mcabberrc.example	Sun Dec 10 15:26:18 2006 +0100
+++ b/mcabber/mcabberrc.example	Tue Dec 12 07:48:41 2006 +0100
@@ -73,7 +73,7 @@
 # Language
 # Help files have been translated into a few languages.
 # You can set lang to one of the following values: en (default),
-# de, fr, pl, uk.
+# de, fr, nl, pl, uk.
 #set lang = en
 
 # Set hide_offline_buddies to 1 to display only connected buddies