changeset 982:9cd7d00812f9

Add UK (Ukrainian) help files
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 22 Oct 2006 23:27:05 +0200
parents 553b8ecf901f
children e4f154f7c316
files mcabber/doc/help/uk/hlp.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_add.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_alias.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_authorization.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_bind.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_buffer.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_clear.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_connect.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_del.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_disconnect.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_event.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_group.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_help.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_info.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_move.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_msay.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_quit.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_rawxml.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_rename.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_request.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_say.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_say_to.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_set.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_status.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_status_to.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_version.txt
diffstat 28 files changed, 299 insertions(+), 0 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,6 @@
+
+ /HELP [команда|+вираз]
+
+Друкує допоміжну інформацію про команду або вираз.
+Без аргументу друкує оце повідомлення.
+Наявні команди: add, alias, authorization, bind, buffer, clear, connect, del, disconnect, event, group, help, info, move, msay, quit, rawxml, rename, request, room, roster, say_to, say, set, status_to, status, version.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_add.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,9 @@
+
+ /ADD [jid [прізвисько]]
+
+Додає користувача "jid" у загальну групу вашого спису контактів, а також надсилає запит на повідомлення про присутність до цього "jid". Якщо прізвисько не вказане, буде використаний "jid". Якщо "jid" не вказаний (чи "" або "."), береться поточний.
+
+/add [jid [прізвисько]]
+Додає до списку контактів "jid" як "nickname"
+
+Приклад: "/add somebody@jabber.server.com Дехто"
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_alias.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,16 @@
+
+ /ALIAS [ім'я [= рядок команди]]
+
+Ця команда дозволяє спростити складні чи довгі команди, призначивши їм друге ім'я (аліас).
+Керування аліасами здійснюється командами:
+
+/alias
+ Друкує спис визначених на даний момент аліасів.
+/alias ім'я
+ Друкує поточне значення аліасу "ім'я"
+/alias ім'я =
+ Видаляє аліас "ім'я"
+/alias ім'я = рядок команди
+ Призначає для "рядок команди" інше ім'я (аліас) "ім'я"
+
+Приклад: "/alias кава = status away Пішов варити каву..."
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_authorization.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,14 @@
+
+ /AUTHORIZATION allow|cancel|request|request_unsubscribe [jid]
+
+Цією командою можна керувати підпискою на повідомлення про присутність - надсилати запити до інших, а також дозволяти чи забороняти їм отримувати повідомлення про ваш статус.
+Якщо не вказати "jid", команда працюватиме з поточним.
+
+/authorization allow
+ Дозволяє отримувати повідомлення про ваш статус.
+/authorization cancel
+ Відміняє підписку на ваші повідомлення про статус.
+/authorization request
+ Надсилає запит на повідомлення про присутність.
+/authorization request_unsubscribe
+ Надсилає запит на відписку від повідомлень про присутність.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_bind.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,17 @@
+
+ /BIND [код [= рядок команди]]
+
+Прив'язує до клавіші з кодом "код" команду "рядок команди". Щоб визначити код клавіші - натисніть її, якщо в віконці логу з'явиться щось на зразок "Unknown key=265", значить клавіша не призначена, і її код 265 (в цьому випадку).
+
+/bind
+ Друкує спис поточних призначень.
+/bind код
+ Друкує призначену цьому коду клавіші команду.
+/bind код =
+ Відміняє призначення до цього коду.
+/bind код = рядок команди
+ Прив'язує команду до клавіші із заданим кодом.
+
+Приклад: "/bind 265 = status away" (265 - це F1).
+Примітка: коди можуть відрізнятися в залежності від вашої libncureses.
+Примітка: аліаси теж можуть використовуватися в команді.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_buffer.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,32 @@
+
+ /BUFFER [clear|purge|top|bottom|date|%|search_backward|search_forward]
+ /BUFFER [scroll_lock|scroll_unlock|scroll_toggle]
+
+Різноманітні операції з буфером розмови. Наприклад, ви можете шукати деякий текст в буфері, очистити вікно розмови, ітп.
+
+/buffer clear
+ Очистити поточне вікно діалогу.
+/buffer purge
+ Очистити вікно діалогу а також потерти його вміст з пам'яті.
+/buffer bottom
+ Перейти до кінця буферу.
+/buffer top
+ Перейти до початку буферу.
+/buffer up [n]
+ Посунути буфер вверх на n рядків (якщо не вказано - пів екрану).
+/buffer down [n]
+ Посунути буфер вниз на n рядків (якщо не вказано - пів екрану).
+/buffer date [дата]
+ Перейти до першого повідомлення після [дати] (дата вигляду РРРР-ММ-ДД).
+/buffer % n
+ Перейти до позиції n% у буфері.
+/buffer search_backward текст
+ Шукати текст в буфері назад.
+/buffer search_forward text
+ Шукати текст в буфері вперед.
+/buffer scroll_lock
+ Заборонити переміщення буферу.
+/buffer scroll_unlock
+ Зняти заборону переміщення буферу.
+/buffer scroll_toggle
+ Переключити стан буферу (дозволене/не дозволене переміщення).
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_clear.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /CLEAR
+
+Фактично - скорочення до "/buffer clear". Очищує поточне вікно діалогу.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_connect.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /CONNECT
+
+Встановити з'єднання з сервером.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_del.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /DEL
+
+Видалити поточний контакт з списку. На додачу відписатися від його повідомлень про статус, і відписати його від ваших.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_disconnect.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /DISCONNECT
+
+Розірвати з'єднання з сервером.
+Майте на увазі, що спис контактів зберігається на сервері, отже після від'єднання там запанує пустка.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_event.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,15 @@
+
+ /EVENT #N|* accept|ignore|reject
+ /EVENT list
+
+Розібратися з очікуючими подіями (запити на авторизацію ітп).
+Якщо перший параметр - зірочка (*), відповідь буде застосована до всіх подій.
+
+/event N|* accept
+ Подія номер #N отримає позитивну відповідь.
+/event N|* ignore
+ Не відповідати на подію номер N.
+/event N|* reject
+ Подія номер N отримає негативну відповідь.
+/event list
+ Друкує перелік очікуючих подій.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_group.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,11 @@
+
+ /GROUP fold|unfold|toggle
+
+Змінює відображення поточної групи.
+
+/group fold
+ Згорнути дерево поточної групи у списку.
+/group unfold
+ Розгорнути дерево поточної групи у списку.
+/group toggle
+ Переключити стан відображення поточної групи.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_help.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /HELP [команда|+вираз]
+
+Друкує допоміжну інформацію до команди або виразу.
+Приклад: "/help buffer"
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_info.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /INFO
+
+Друкує інформацію про поточний об'єкт (контакт, групу, ітп...).
+Для контактів ресурси друкуються із статусом, пріоритетом, та повідомленням статусу (якщо є) для кожного ресурсу.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_move.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /MOVE [група]
+
+Переміщує поточний контакт до вказаної групи. Якщо групу не вказано, переміщує до головної.
+Примітка: Якщо в режимі чату, можна використати "/roster alternate", щоб перейти до переміщеного контакту.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_msay.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,18 @@
+
+ /MSAY begin|verbatim|send|send_to|toggle|abort
+
+Надсилає багаторядкове повідомлення. Щоб написати одне повідомлення з декількох рядків потрібно використовувати багаторядковий режим. В цьому режимі кожний введений рядок (за виключенням рядків команд) додається до багаторядкового повідомлення. Коли повідомлення завершене, воно може бути надіслано за допомогою "/msay send".
+
+/msay begin [тема]
+ Починає багаторядкове повідомлення. Зауважте, можна вказати тему цього повідомлення.
+/msay verbatim
+ Входить в багаторядковий режим, в якому розпізнається лише команда "/msay send|abort".
+/msay send
+ Відсилає поточне повідомлення до поточного контакту.
+/msay send_to jid
+ Відсилає повідомлення до "jid".
+/msay toggle
+ Переключається в/із багаторядкового режиму (begin/send).
+ Примітка: може використовуватися для швидкого переключення режимів (наприклад, "bind M13 = msay toggle" дозволяє починати й закінчувати повідомлення Meta-Enter).
+/msay abort
+ Вийти з багаторядкового режиму, не надіславши повідомлення.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_quit.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /QUIT
+
+Закриває всі з'єднання й завершує mcabber.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_rawxml.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,9 @@
+
+ /RAWXML send рядок
+
+Надсилає рядок до серверу (ніяк його при цьому не змінюючи).
+
+Увага!
+Використовуйте цю команду лише якщо ви знаєте, що робите.
+
+Приклад: "/rawxml send <presence><show>away</show></presence>"
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_rename.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /RENAME ім'я
+
+Змінює прізвисько поточного контакту або назву групи.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_request.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,9 @@
+
+ /REQUEST time|version [jid]
+
+Надсилає запит "IQ" до jid або до поточного контакту. Якщо ресурс не вказаний, то зпит буде послано всім відомим ресурсам.
+
+/request time
+ Запитати котра година в контакту.
+/request version
+ Запитати яку версію має контакт.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,36 @@
+
+ /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
+ /ROOM privmsg|invite|kick|ban|role|affil
+
+Команда, відповідальна за дії в багатокористувацькому чаті.
+
+/room join [кімната [прізвисько [пароль]]]
+ Ввійти в "кімнату", під ім'ям "прізвисько". Якщо не вказане (або ""), береться з параметру "nickname" (mcabberrc). Якщо поточний контакт є кімнатою, можна використати "." замість повного ім'я кімнати. Пароль може використовуватися для входу в захищені кімнати. Для імен з пробілами використовуйте лапки.
+/room leave [повідомлення]
+ Вийти з поточної кімнати.
+/room names
+ Друкує імена присутніх в кімнаті.
+/room nick прізвисько
+ Змінити ваше прізвисько в поточній кімнаті.
+/room privmsg прізвисько повідомлення
+ Надіслати приватне повідомлення до "прізвисько".
+/room remove
+ Потерти поточну кімнату з списку контактів (ви повинні спочатку вийти).
+/room topic тема
+ Встановити тему обговорення в поточній кімнаті.
+/room unlock
+ Відкрити поточну кімнату (якщо ви її власник).
+/room destroy [причина]
+ Розвалити поточну кімнату (обережно!)
+/room whois прізвисько
+ Друкує інформацію про "прізвисько".
+/room ban jid [причина]
+ Вибанити jid з кімнати.
+/room invite jid [причина]
+ Запросити jid до поточної кімнати.
+/room kick прізвисько [причина]
+ Кікнути "прізвисько" з кімнати.
+/room role jid роль [причина]
+ Змінити роль jid у комнаті ("none", "visitor", "participant", "moderator")
+/room affil jid ступінь [причина]
+ Змінити ступінь довіри для jid ("none", "member", "admin", "owner").
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,36 @@
+
+ /ROSTER bottom|top|hide_offline|show_offline|toggle_offline
+ /ROSTER hide|show|toggle
+ /ROSTER alternate|unread_first|unread_next
+ /ROSTER search ім'я
+
+Керує списком контактів.
+
+/roster bottom
+ Перейти до кінця списку.
+/roster top
+ Перейти на початок списку.
+/roster up
+ Перейти вище по списку.
+/roster down
+ Перейти нижче по списку.
+/roster hide_offline
+ Сховати неприсутні контакти.
+/roster show_offline
+ Показувати неприсутні контакти також.
+/roster toggle_offline
+ Переключити відображення неприсутніх контактів.
+/roster hide
+ Сховати список.
+/roster show
+ Показати список.
+/roster toggle
+ Переключити відображення списку.
+/roster search ім'я
+ Шукати контакт з прізвиськом або jid, що вміщують "ім'я" (тільки в контактах, що відображуються)
+/roster alternate
+ Прейти до "альтернативного" контакту. "Альтернативний" контакт - це останній контакт, який був в режимі чату. Ця команда може використовуватись після команд типу "/roster unread_next" (Ctrl-q).
+/roster unread_first
+ Перейти до першого непрочитанного повідомлення.
+/roster unread_next
+ Перейти до наступного непрочитанного повідомлення.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_say.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /SAY текст
+
+Надсилає текст до поточного контакту. Це може стати в нагоді, якщо ви хочете надіслати повідомлення з символом '/' на початку.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_say_to.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,5 @@
+
+ /SAY_TO jid текст
+
+Надсилає текст до вказаного jid.
+Майте на увазі, що ця команда не встановлює стандартного ресурсу для контакту, отже, якщо вам треба надіслати декілька повідомлень до визначених ресурсів, вам треба використовувати "/say_to" для кожного повідомлення.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_set.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /SET параметр [= значення]
+
+Встановлює або друкує значення вказаного параметру.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_status.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,8 @@
+
+ /STATUS [online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [-|повідомлення]]
+
+Друкує або встановлює ваш статус.
+Якщо статус не вказано, друкує поточний.
+Якщо не вказане повідомлення, використовується повідомлення вказане відповідним параметром message* (з mcabberrc).
+Якщо відповідний message* не визначений, залишається поточне повідомлення.
+"-" тре поточне повідомлення.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_status_to.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,6 @@
+
+ /STATUS_TO jid online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [повідомлення]
+
+Надсилає до jid вказаний статус. Поточний контакт задається "." .
+Примітка: Цей статус буде скинуто наступною командою "/status". Автоматична зміна статусу також це робить.
+Примітка: jid може вказувати й ресурс (користувач@сервер/ресурс).
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_version.txt	Sun Oct 22 23:27:05 2006 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /VERSION
+
+Друкує версію mcabber'у.