changeset 1973:9fe1c0a54e73

Update documentation
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 19 Mar 2011 13:20:22 +0100
parents 45f0f0f60656
children acbebd68c7f0
files mcabber/doc/help/cs/hlp_status.txt mcabber/doc/help/cs/hlp_status_to.txt mcabber/doc/help/de/hlp_status.txt mcabber/doc/help/de/hlp_status_to.txt mcabber/doc/help/en/hlp_status.txt mcabber/doc/help/en/hlp_status_to.txt mcabber/doc/help/fr/hlp_status.txt mcabber/doc/help/fr/hlp_status_to.txt mcabber/doc/help/it/hlp_status.txt mcabber/doc/help/it/hlp_status_to.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_status.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_status_to.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_status.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_status_to.txt mcabber/doc/help/ru/hlp_status.txt mcabber/doc/help/ru/hlp_status_to.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_status.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_status_to.txt mcabber/doc/mcabber.1 mcabber/doc/mcabber.1.html mcabber/doc/mcabber.1.txt
diffstat 21 files changed, 32 insertions(+), 46 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/cs/hlp_status.txt	Sat Mar 19 13:06:23 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_status.txt	Sat Mar 19 13:20:22 2011 +0100
@@ -1,9 +1,9 @@
 
- /STATUS [online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [-|stavová_zpráva]]
+ /STATUS [online|avail|free|dnd|notavail|away [-|stavová_zpráva]]
 /STATUS message -|stavová_zpráva
 
 Zobrazí nebo nastaví aktuální stav.
-Stav může nabývat hodnot 'online' (přítomen), 'avail' (k dispozici), 'invisible' (neviditelný), 'free' (svolný k rozhovoru), 'dnd' (nevyrušovat), 'notavail' (nedostupný), 'away' (na chvíli pryč).
+Stav může nabývat hodnot 'online' (přítomen), 'avail' (k dispozici), 'free' (svolný k rozhovoru), 'dnd' (nevyrušovat), 'notavail' (nedostupný), 'away' (na chvíli pryč).
 Není-li stav zadán, zobrazí se aktuální stav..
 Je-li 'stavová_zpráva' zadána, přepíše výchozí proměnnou 'message*' z konfiguračního souboru.
 Není-li příslušná proměnná 'message*' nastavena a 'stavová_zpráva' nebyla zadána, stávající stavová zpráva se zachová.
--- a/mcabber/doc/help/cs/hlp_status_to.txt	Sat Mar 19 13:06:23 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/cs/hlp_status_to.txt	Sat Mar 19 13:20:22 2011 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 
- /STATUS_TO jid online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [stavová_zpráva]
+ /STATUS_TO jid online|avail|free|dnd|notavail|away [stavová_zpráva]
 /STATUS_TO jid message stavová_zpráva
 
 Pošle požadovaný stav kontaktu 'jid'. Podrobnosti viz nápověda k příkazu "/status".
--- a/mcabber/doc/help/de/hlp_status.txt	Sat Mar 19 13:06:23 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/de/hlp_status.txt	Sat Mar 19 13:20:22 2011 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 
- /STATUS [online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [-|StatusMessage]]
+ /STATUS [online|avail|free|dnd|notavail|away [-|StatusMessage]]
 /STATUS message -|StatusMessage
 
 Zeigt den aktuellen Status an, bzw. setzt ihn.
--- a/mcabber/doc/help/de/hlp_status_to.txt	Sat Mar 19 13:06:23 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/de/hlp_status_to.txt	Sat Mar 19 13:20:22 2011 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 
- /STATUS_TO jid online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [StatusMessage]
+ /STATUS_TO jid online|avail|free|dnd|notavail|away [StatusMessage]
 /STATUS_TO jid message StatusMessage
 
 Sendet den angegebenen Status zu der jid. Wenn der aktuell ausgewählte Buddy gemeint ist, kann auch "." als jid benutzt werden.
--- a/mcabber/doc/help/en/hlp_status.txt	Sat Mar 19 13:06:23 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/en/hlp_status.txt	Sat Mar 19 13:20:22 2011 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 
- /STATUS [online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [-|StatusMessage]]
+ /STATUS [online|avail|free|dnd|notavail|away [-|StatusMessage]]
 /STATUS message -|StatusMessage
 
 Show or set the current status.
--- a/mcabber/doc/help/en/hlp_status_to.txt	Sat Mar 19 13:06:23 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/en/hlp_status_to.txt	Sat Mar 19 13:20:22 2011 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 
- /STATUS_TO jid online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [StatusMessage]
+ /STATUS_TO jid online|avail|free|dnd|notavail|away [StatusMessage]
 /STATUS_TO jid message StatusMessage
 
 Send the requested status to the specified Jabber user.
--- a/mcabber/doc/help/fr/hlp_status.txt	Sat Mar 19 13:06:23 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/fr/hlp_status.txt	Sat Mar 19 13:20:22 2011 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 
- /STATUS [online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [-|StatusMessage]]
+ /STATUS [online|avail|free|dnd|notavail|away [-|StatusMessage]]
 /STATUS message -|StatusMessage
 
 Affiche ou définit l'état actuel.
--- a/mcabber/doc/help/fr/hlp_status_to.txt	Sat Mar 19 13:06:23 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/fr/hlp_status_to.txt	Sat Mar 19 13:20:22 2011 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 
- /STATUS_TO jid online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [StatusMessage]
+ /STATUS_TO jid online|avail|free|dnd|notavail|away [StatusMessage]
 /STATUS_TO jid message StatusMessage
 
 Envoie l'état demandé à "jid".
--- a/mcabber/doc/help/it/hlp_status.txt	Sat Mar 19 13:06:23 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/it/hlp_status.txt	Sat Mar 19 13:20:22 2011 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 
- /STATUS [online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [-|Messaggio di stato]]
+ /STATUS [online|avail|free|dnd|notavail|away [-|Messaggio di stato]]
 /STATUS message -|StatusMessage
 
 Mostra od imposta lo stato corrente.
--- a/mcabber/doc/help/it/hlp_status_to.txt	Sat Mar 19 13:06:23 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/it/hlp_status_to.txt	Sat Mar 19 13:20:22 2011 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 
- /STATUS_TO jid online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [Messaggio di stato]
+ /STATUS_TO jid online|avail|free|dnd|notavail|away [Messaggio di stato]
 /STATUS_TO jid message StatusMessage
 
 Manda lo stato richiesto all'utente jabber specificato.
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_status.txt	Sat Mar 19 13:06:23 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_status.txt	Sat Mar 19 13:20:22 2011 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 
- /STATUS [online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [-|StatusBericht]]
+ /STATUS [online|avail|free|dnd|notavail|away [-|StatusBericht]]
 /STATUS message -|StatusBericht
 
 Tonen of instellen van de huidige status.
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_status_to.txt	Sat Mar 19 13:06:23 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_status_to.txt	Sat Mar 19 13:20:22 2011 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 
- /STATUS_TO jid online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [StatusBericht]
+ /STATUS_TO jid online|avail|free|dnd|notavail|away [StatusBericht]
 /STATUS_TO jid message StatusBericht
 
 Verstuur de aangegeven status naar het gespecificeerde Jabber account.
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_status.txt	Sat Mar 19 13:06:23 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_status.txt	Sat Mar 19 13:20:22 2011 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 
- /STATUS [online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [-|opis]]
+ /STATUS [online|avail|free|dnd|notavail|away [-|opis]]
 /STATUS message -|opis
 
 Wyświetla albo zmienia aktualny status.
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_status_to.txt	Sat Mar 19 13:06:23 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_status_to.txt	Sat Mar 19 13:20:22 2011 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 
- /STATUS_TO jid online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [opis]
+ /STATUS_TO jid online|avail|free|dnd|notavail|away [opis]
 /STATUS_TO jid message opis
 
 Wysyła aktualny status do wybranej osoby.
--- a/mcabber/doc/help/ru/hlp_status.txt	Sat Mar 19 13:06:23 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/ru/hlp_status.txt	Sat Mar 19 13:20:22 2011 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 
- /STATUS [online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [-|StatusMessage]]
+ /STATUS [online|avail|free|dnd|notavail|away [-|StatusMessage]]
 /STATUS message -|StatusMessage
 
 Отображает или устанавливает текущий статус и сообщение статуса.
--- a/mcabber/doc/help/ru/hlp_status_to.txt	Sat Mar 19 13:06:23 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/ru/hlp_status_to.txt	Sat Mar 19 13:20:22 2011 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 
- /STATUS_TO jid online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [StatusMessage]
+ /STATUS_TO jid online|avail|free|dnd|notavail|away [StatusMessage]
 /STATUS_TO jid message StatusMessage
 
 Отправляет запрос на определение статуса определенного пользователя.
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_status.txt	Sat Mar 19 13:06:23 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_status.txt	Sat Mar 19 13:20:22 2011 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 
- /STATUS [online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [-|повідомлення]]
+ /STATUS [online|avail|free|dnd|notavail|away [-|повідомлення]]
 /STATUS message -|повідомлення
 
 Друкує або встановлює ваш статус.
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_status_to.txt	Sat Mar 19 13:06:23 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_status_to.txt	Sat Mar 19 13:20:22 2011 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 
- /STATUS_TO jid online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [повідомлення]
+ /STATUS_TO jid online|avail|free|dnd|notavail|away [повідомлення]
 /STATUS_TO jid message повідомлення
 
 Надсилає до jid вказаний статус. Поточний контакт можна вказати як "." .
--- a/mcabber/doc/mcabber.1	Sat Mar 19 13:06:23 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/mcabber.1	Sat Mar 19 13:20:22 2011 +0100
@@ -2,12 +2,12 @@
 .\"   Title: mcabber
 .\"  Author: [see the "AUTHOR" section]
 .\" Generator: DocBook XSL Stylesheets v1.75.2 <http://docbook.sf.net/>
-.\"   Date: 11/10/2010
+.\"   Date: 03/19/2011
 .\"  Manual: \ \&
 .\"  Source: \ \& 0.10.2-dev
 .\" Language: English
 .\"
-.TH "MCABBER" "1" "11/10/2010" "\ \& 0\&.10\&.2\-dev\" "\ \&"
+.TH "MCABBER" "1" "03/19/2011" "\ \& 0\&.10\&.2\-dev\" "\ \&"
 .\" -----------------------------------------------------------------
 .\" * Define some portability stuff
 .\" -----------------------------------------------------------------
@@ -329,11 +329,6 @@
 do not disturb
 .RE
 .PP
-\fIi\fR
-.RS 4
-invisible (displayed only for your resource)
-.RE
-.PP
 \fI_\fR
 .RS 4
 offline (or invisible to you)
@@ -1358,7 +1353,7 @@
 Read configuration files, that match glob pattern (sorted in alphabetical order)\&.
 .RE
 .PP
-/status [online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [\-|statusmessage]], /status message \-|statusmessage
+/status [online|avail|free|dnd|notavail|away [\-|statusmessage]], /status message \-|statusmessage
 .RS 4
 Show or set the current status\&.
 
@@ -1373,7 +1368,7 @@
 With the "/status message" command, mcabber will update the message while preserving the status\&.
 .RE
 .PP
-/status_to jid online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [statusmessage], /status_to jid message statusmessage
+/status_to jid online|avail|free|dnd|notavail|away [statusmessage], /status_to jid message statusmessage
 .RS 4
 Send the requested status to the specified Jabber user\&.
 
@@ -1423,7 +1418,7 @@
 \m[blue]\fBMCabber MUC room\fR\m[]\&\s-2\u[4]\d\s+2
 .SH "COPYING"
 .sp
-Copyright (C) 2005\-2010 Mikael Berthe and others\&.
+Copyright (C) 2005\-2011 Mikael Berthe and others\&.
 .sp
 Free use of this software is granted under the terms of the GNU General Public License (GPL)\&.
 .SH "NOTES"
--- a/mcabber/doc/mcabber.1.html	Sat Mar 19 13:06:23 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/mcabber.1.html	Sat Mar 19 13:20:22 2011 +0100
@@ -915,14 +915,6 @@
 </p>
 </dd>
 <dt class="hdlist1">
-<em>i</em>
-</dt>
-<dd>
-<p>
-invisible (displayed only for your resource)
-</p>
-</dd>
-<dt class="hdlist1">
 <em>_</em>
 </dt>
 <dd>
@@ -2543,7 +2535,7 @@
 </p>
 </dd>
 <dt class="hdlist1">
-/status [online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [-|statusmessage]]
+/status [online|avail|free|dnd|notavail|away [-|statusmessage]]
 </dt>
 <dt class="hdlist1">
 /status message -|statusmessage
@@ -2559,7 +2551,7 @@
 </p>
 </dd>
 <dt class="hdlist1">
-/status_to jid online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [statusmessage]
+/status_to jid online|avail|free|dnd|notavail|away [statusmessage]
 </dt>
 <dt class="hdlist1">
 /status_to jid message statusmessage
@@ -2616,7 +2608,7 @@
 </div>
 <h2 id="_copying">COPYING</h2>
 <div class="sectionbody">
-<div class="paragraph"><p>Copyright (C) 2005-2010 Mikael Berthe and others.<br /></p></div>
+<div class="paragraph"><p>Copyright (C) 2005-2011 Mikael Berthe and others.<br /></p></div>
 <div class="paragraph"><p>Free use of this software is granted under the terms of the GNU General Public
 License (GPL).</p></div>
 </div>
@@ -2625,7 +2617,7 @@
 <div id="footer">
 <div id="footer-text">
 Version 0.10.2-dev<br />
-Last updated 2010-11-10 14:19:41 CEST
+Last updated 2011-03-19 13:18:41 CEST
 </div>
 </div>
 </body>
--- a/mcabber/doc/mcabber.1.txt	Sat Mar 19 13:06:23 2011 +0100
+++ b/mcabber/doc/mcabber.1.txt	Sat Mar 19 13:20:22 2011 +0100
@@ -1,7 +1,7 @@
 MCABBER(1)
 ===========
 Mikael BERTHE <mcabber@lilotux.net>
-v0.10.2-dev, December 2010
+v0.10.2-dev, March 2011
 
 NAME
 ----
@@ -137,7 +137,6 @@
     'a';; away
     'n';; not available (labeled 'extended away' in some clients)
     'd';; do not disturb
-    'i';; invisible (displayed only for your resource)
     '_';; offline (or invisible to you)
     '?';; unknown, usually meaning you are not authorized to see this buddy's status
     'x';; a conference room in which you are not participating
@@ -493,7 +492,7 @@
 /source pattern::
     Read configuration files, that match glob pattern (sorted in alphabetical order).
 
-/status [online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [-|statusmessage]]::
+/status [online|avail|free|dnd|notavail|away [-|statusmessage]]::
 /status message -|statusmessage::
     Show or set the current status. +
     If no status is specified, display the current status. +
@@ -502,7 +501,7 @@
     If StatusMessage is "-", the current status message is cleared. +
     With the "/status message" command, mcabber will update the message while preserving the status.
 
-/status_to jid online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [statusmessage]::
+/status_to jid online|avail|free|dnd|notavail|away [statusmessage]::
 /status_to jid message statusmessage::
     Send the requested status to the specified Jabber user. +
     If the specified jid is ".", the current buddy is used. +
@@ -544,7 +543,7 @@
 
 COPYING
 -------
-Copyright \(C) 2005-2010 Mikael Berthe and others. +
+Copyright \(C) 2005-2011 Mikael Berthe and others. +
 
 Free use of this software is granted under the terms of the GNU General Public
 License (GPL).