changeset 2227:b4173f8154e8

Update help pages Ukrainian translation
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Wed, 12 Nov 2014 23:04:36 +0200
parents c1eb68306520
children 1afa40f1d80d
files mcabber/doc/help/uk/hlp_carbons.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_iline.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt
diffstat 3 files changed, 9 insertions(+), 6 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_carbons.txt	Tue Mar 12 01:23:02 2013 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_carbons.txt	Wed Nov 12 23:04:36 2014 +0200
@@ -3,9 +3,11 @@
 /CARBONS enable
 /CARBONS disable
 
+Вмикає чи вимикає копіювання повідомлень, направлених до інших ресурсів (якщо сервер це підтримує).
+
 /carbons info
- Print information about the current state of carbons
+ Показує чи ввімкнено зараз копіювання повідомлень.
 /carbons enable
- Enable carbons
+ Вмикає копіювання повідомлень.
 /carbons disable
- Disable carbons
+ Вимикає копіювання повідомлень.
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_iline.txt	Tue Mar 12 01:23:02 2013 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_iline.txt	Wed Nov 12 23:04:36 2014 +0200
@@ -62,7 +62,7 @@
 /iline clear_history
 Спустошити історію командного рядка.
 /iline compl_do_fwd|compl_do_bwd
- Доповнити поточне слово.
+ Спробувати доповнити поточне слово (у прямому чи зворотньому порядку).
 /iline compl_cancel
 Скасувати попереднє доповнення.
 /iline send_multiline
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt	Tue Mar 12 01:23:02 2013 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt	Wed Nov 12 23:04:36 2014 +0200
@@ -2,7 +2,7 @@
 /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
 /ROOM privmsg|invite|whois|kick|ban|unban|role|affil
 /ROOM setopt print_status|auto_whois|flag_joins [значення]
- /ROOM bookmark [add|del] [+autojoin|-autojoin] [-|nick] [password]
+ /ROOM bookmark [add|del] [+autojoin|-autojoin] [-|прізвисько] [пароль]
 
 Команда, відповідальна за дії при багатокористувацькій розмові.
 
@@ -20,6 +20,7 @@
 Потерти поточну кімнату зі списку контактів (ви повинні спочатку вийти).
 /room topic [-u] -|тема
 Встановити тему обговорення у поточній кімнаті.
+ Якщо застосувати перемикач -u (unescape), послідовності символів '\n' та '\t' будуть замінені на розрив рядка та табуляцію відповідно.
 Щоб очистити тему, вкажіть замість неї -.
 /room unlock
 Відкрити поточну кімнату (якщо ви її власник).
@@ -45,7 +46,7 @@
 auto_whois визначає, чи запитувати автоматично інформацію про новоприбульців до кімнати ("default", "off", "on").
 flag_joins вказує, чи потрібно підсвічувати кімнату, коли хтось входить чи виходить ("default", "none", "joins", "all").
 Коли встановлено "default", мають силу глобальні опції muc_print_status / muc_auto_whois / muc_flag_joins.
-/room bookmark [add|del] [+autojoin|-autojoin] [-|nick] [password]
+/room bookmark [add|del] [+autojoin|-autojoin] [-|прізвисько] [пароль]
 Додати, потерти, або замінити закладку (якщо не вказано - додасть).
 Якщо встановити автовхід, mcabber буде заходити в цю кімнату після з'єднання з сервером.
 Переглянути наявні закладки можна за допомогою /room bookmark у буфері стану.