changeset 1473:c8f0c7e2ced4

Update NL help files (Eric Hameleers)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Mon, 14 Apr 2008 13:35:43 +0200
parents f32ab0cab6a3
children 92d79aecd034
files mcabber/doc/help/nl/hlp_buffer.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_say_to.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_status.txt
diffstat 3 files changed, 5 insertions(+), 0 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_buffer.txt	Sun Apr 13 20:33:43 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_buffer.txt	Mon Apr 14 13:35:43 2008 +0200
@@ -14,6 +14,7 @@
 /buffer purge [jid]
  Wis het chat venster van de actieve buddy en verwijder de volledige inhoud van de chat buffer
 /buffer list
+ Toon de lijst van bestaande buffers, met hun lengte (regels/blokken)
 /buffer top
  Spring naar het begin van de chat buffer van de actieve buddy
 /buffer bottom
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_say_to.txt	Sun Apr 13 20:33:43 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_say_to.txt	Mon Apr 14 13:35:43 2008 +0200
@@ -3,3 +3,6 @@
 
 Verstuur het "tekst" bericht naar de gespecificeerde jid.
 Let op dat dit commando geen standaard resource instelt voor een contact. Als je meerdere berichten aan een specifieke resource wilt versturen moet "/say_to" voor ieder bericht worden gebruikt.
+De "-n" vlag schakelt het bericht naar type "normaal", "-h" naar  "koptekst" ('headline').  "--" kan gebruikt worden om chatberichten te versturen die beginnen met -n of -h.
+Wanneer "-q" wordt gebruikt, zal het bericht in de achtergrond worden verstuurd, en zal het huidige actieve venster niet veranderen.
+Een tekstbestand kan worden aangegeven met de "-f" vlag (in dat geval is het natuurlijk niet nodig om een tekst-argument na de 'jid' mee te geven).
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_status.txt	Sun Apr 13 20:33:43 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_status.txt	Mon Apr 14 13:35:43 2008 +0200
@@ -7,3 +7,4 @@
 Indien een statusbericht wordt gespecificeerd, zal dat voorrang hebben op de message* variablelen (deze variabelen kunnen worden ingesteld in het configuratiebestand).
 Indien geen relevante message* variabelen ingesteld zijn en er geen statusbericht wordt meegegeven, blijft het huidige statusbericht behouden.
 Indien het StatusBericht "-" is, wordt het huidige statusbericht gewist.
+Met het "/status message" commando, zal mcabber het statusbericht aanpassen terwijl de status onveranderd blijft.