changeset 1200:d313bf25b9d5

Update NL help files
author Eric Hameleers
date Fri, 27 Apr 2007 22:53:14 +0200
parents 1491a59226f4
children c31b1c41929c
files mcabber/doc/help/nl/hlp_chat_disable.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_iline.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_pgp.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_room.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_roster.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_screen_refresh.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_source.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_status_to.txt
diffstat 8 files changed, 84 insertions(+), 6 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_chat_disable.txt	Fri Apr 27 22:53:14 2007 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /CHAT_DISABLE
+
+Chat mode uitzetten.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_iline.txt	Fri Apr 27 22:53:14 2007 +0200
@@ -0,0 +1,63 @@
+
+ /ILINE fchar|bchar|char_fdel|char_bdel|char_swap
+ /ILINE fword|bword|word_bdel|word_fdel
+ /ILINE word_upcase|word_downcase|word_capit
+ /ILINE hist_beginning_search_bwd|hist_beginning_search_fwd
+ /ILINE hist_prev|hist_next
+ /ILINE iline_start|iline_end|iline_fdel|iline_bdel
+ /ILINE iline_accept|iline_accept_down_hist
+ /ILINE compl_do|compl_cancel
+ /ILINE send_multiline
+
+Invoer-regel commando's
+
+/iline fchar
+ Beweeg naar het volgende karakter
+/iline bchar
+ Beweeg naar het vorige karakter
+/iline char_fdel
+ Verwijder het karakter op de cursor positie
+/iline char_bdel
+ Verwijder het karakter voor de cursor positie
+/iline char_swap
+ Wissel karakters om
+/iline fword
+ Verplaats de cursor voorwaarts naar het eind van het huidige of volgende woord
+/iline bword
+ Verplaats de cursor achterwaarts naar het begin van het huidige of vorige woord
+/iline word_bdel
+ Verwijder het woord vanaf het begin tot de cursor positie
+/iline word_fdel
+ Verwijder het woord vanaf de cursor positie tot het eind
+/iline word_upcase
+ Converteer het woord naar hoofdletters vanaf de cursor positie tot het eind
+/iline word_downcase
+ Converteer het woord naar kleine letters vanaf de cursor positie tot het eind
+/iline word_capit
+ Converteer het woord naar kleine letters - met de eerste letter als hoofdletter - vanaf de cursor positie tot het eind
+/iline hist_beginning_search_bwd
+ Zoek achterwaarts in de geschiedenis naar een regel die begint met de huidige regeltekst tot aan de cursor (dit laat de cursor op de originele positie staan)
+/iline hist_beginning_search_fwd
+ Zoek voorwaarts in de geschiedenis naar een regel die begint met de huidige regeltekst tot aan de cursor (dit laat de cursor op de originele positie staan)
+/iline hist_prev
+ Vorige regel in de geschiedenis van invoerregels
+/iline hist_next
+ Volgende regel in de geschiedenis van invoerregels
+/iline iline_start
+ Ga naar het begin van de invoerregel
+/iline iline_end
+ Ga naar het eind van de invoerregel
+/iline iline_fdel
+ Verwijder vanaf de cursor tot het eind van de regel
+/iline iline_bdel
+ Verwijder vanaf het begin van de regel tot aan de cursor
+/iline iline_accept
+ Accepteer regel
+/iline iline_accept_down_hist
+ Accepteer regel en plaats de volgende regel uit de geschiedenis op de invoerregel
+/iline compl_do
+ Completeer het huidige woord op de invoerregel
+/iline compl_cancel
+ Stop het completeren
+/iline send_multiline
+ Verstuur/beeindig een meer-regelig bericht
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_pgp.txt	Fri Apr 27 22:36:09 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_pgp.txt	Fri Apr 27 22:53:14 2007 +0200
@@ -1,17 +1,19 @@
 
- /PGP disable|enable|info [jid]
+ /PGP disable|enable|force|info [jid]
 /PGP setkey [jid [key]]
 
 Dit commando manipuleert de PGP instellingen voor het specifieke jid (standaard is dat de actieve buddy).
-Houd er rekening mee dat er geen PGP versleuteling gebruikt wordt indien PGP ondersteuning aan de andere kant ontbreekt, zelfs wanneer PGP geactiveerd is met "/pgp enable"
+Houd er rekening mee dat er geen PGP versleuteling gebruikt wordt indien PGP ondersteuning aan de andere kant ontbreekt, zelfs wanneer PGP geactiveerd is met "/pgp enable". PGP versleuteling kan geforceerd worden met het "force" sub-commando.
 
 /pgp disable [jid]
 Uitzetten van PGP versleuteling voor jid (of de actieve buddy)
 /pgp enable [jid]
 Activeren van PGP versleuteling voor jid (of de actieve buddy)
+/pgp [+|-]force [jid]
+ PGP versleuteling afdwingen, zelfs voor offline berichten, en ga er altijd vanuit dat de ontvanger PGP versleuteling ondersteunt. Indien een bericht niet kan worden versleuteld (ontbrekende sleutel of sleutel id), zal het niet verstuurd worden. Deze optie wordt genegeerd indien PGP versleuteling is uitgezet.
 /pgp info [jid]
 Toon de huidige PGP instellingen voor de buddy
 /pgp setkey [jid [key]]
- Stel de PGP sleutel in die wordt gebruikt voor het versleutelen van berichten voor de buddy.
- Indien geen sleutel wordt aangegeven, wordt de actieve sleutel gewist.
+ Stel de PGP sleutel om te gebruiken voor het versleutelen van berichten voor de buddy.
+ Indien geen sleutel wordt opgegeven, wordt de actieve sleutel gewist.
 Je kunt de verkorte schrijfwijze "." gebruiken voor de actieve buddy.
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_room.txt	Fri Apr 27 22:36:09 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_room.txt	Fri Apr 27 22:53:14 2007 +0200
@@ -38,3 +38,4 @@
 /room bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin]
 Toevoegen, verwijderen of aanpassen van een bookmark (standaard is toevoegen).
 Indien 'autojoin' actief is, zal mcabber automatisch de MUC chatroom betreden wanner het verbinding met de server heeft gemaakt.
+ Om de list met bookmarks te zien, kan het commando `/room bookmark` in de status buffer worden gebruikt.
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_roster.txt	Fri Apr 27 22:36:09 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_roster.txt	Fri Apr 27 22:53:14 2007 +0200
@@ -48,5 +48,5 @@
 Schakel de zichtbaarheid van het roster om (tonen/verbergen)
 /roster note [-|tekst]
 Instellen/aanpassen/verwijderen van een notitie.
- Indien geen "tekst" is meegegeven, wordt de notitie getoond die behoort bij de actieve jid -- wanneer je in de status buffer staat worden alle notities wergegeven.
+ Indien geen "tekst" is meegegeven, wordt de notitie getoond die behoort bij de actieve jid -- wanneer je in de status buffer staat worden alle notities weergegeven.
 Indien de tekst "-" is, wordt de notitie gewist.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_screen_refresh.txt	Fri Apr 27 22:53:14 2007 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /SCREEN_REFRESH
+
+Ververs het mcabber scherm.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_source.txt	Fri Apr 27 22:53:14 2007 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /SOURCE file
+
+Lees een configuratie-bestand in.
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_status_to.txt	Fri Apr 27 22:36:09 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_status_to.txt	Fri Apr 27 22:53:14 2007 +0200
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 /STATUS_TO jid online|avail|invisible|free|dnd|notavail|away [StatusBericht]
 
-Verstuur de gespecificeerde status naar het gespecificeerde Jabber account.
+Verstuur de aangegeven status naar het gespecificeerde Jabber account.
 Indien de gespecificeerde jid "." is, wordt de actieve buddy gebruikt.
 NB: deze status wordt overschreven door latere "/status" commando's. Als de "auto-away" optie actief is, zal de status ook overschreven worden.
 NB: De jid kan een resource bevatten (bijvoorbeeld account@server/resource).