changeset 1467:df9efb688676

Update PL help files (Mulander)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 12 Apr 2008 19:51:54 +0200
parents a8f07ba4daf2
children 5d7c5d8e7540
files mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_say_to.txt mcabber/doc/help/pl/hlp_status.txt
diffstat 3 files changed, 4 insertions(+), 0 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt	Sat Apr 12 19:30:07 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_buffer.txt	Sat Apr 12 19:51:54 2008 +0200
@@ -14,6 +14,7 @@
 /buffer purge
  Czyści okno rozmowy i usuwa całą zawartość bufora rozmowy
 /buffer list
+ Wyświetla liste wszystkich istniejących buforów, podając ich długość (linie/bloki)
 /buffer top
  Skacze na sam początek bufora rozmowy
 /buffer bottom
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_say_to.txt	Sat Apr 12 19:30:07 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_say_to.txt	Sat Apr 12 19:51:54 2008 +0200
@@ -4,3 +4,5 @@
 Wysyła wiadomość "tekst" do podanej osoby "jid".
 Polecenie nie ustawia domyślnego zasobu dla kontaktu, więc jeżeli chcesz wysłać kilka wiadomości do konkretnego zasobu, musisz użyć "/say_to" dla każdej z wiadomości.
 Flaga "-n"  oraz "-h" pozwala ustawić tryby: "normal" oraz "headline". "--" może zostać użyte gdy wiadomość zaczyna się od -n lub -h.
+Kiedy "-q" jest użyte, wiadomośc zostanie wysłana w tle i nie zmieni bieżącego aktywnego okna.
+Plik zawierający tekst może być podany za pomocą przełącznika "-f" (w tym wypadku, oczywiście nie potrzeba podawać argumentu "tekst" po "jid")
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_status.txt	Sat Apr 12 19:30:07 2008 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_status.txt	Sat Apr 12 19:51:54 2008 +0200
@@ -7,3 +7,4 @@
 Jeśli podany jest status wraz z opisem, opis ten zastąpi zmienne message* (mogą one być ustawione w pliku konfiguracyjnym).
 Jeśli zmieniamy status, a nie ma zdefiniowanych zmiennych message*, lub opis nie jest podany - aktualny opis jest zachowywany.
 Jeżeli "opis" jest równy "-", aktualny opis jest czyszczony.
+Użycie polecenia "/status message" spowoduje, że mcabber uaktualni opis zachowując bieżący status.