changeset 1403:dfd63623440b

Update NL help files
author Eric Hameleers
date Tue, 08 Jan 2008 20:27:03 +0100
parents e83184223918
children a400eb606835
files mcabber/doc/help/nl/hlp_room.txt
diffstat 1 files changed, 6 insertions(+), 2 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_room.txt	Sun Jan 06 18:37:26 2008 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_room.txt	Tue Jan 08 20:27:03 2008 +0100
@@ -1,7 +1,7 @@
 
  /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
  /ROOM privmsg|invite|kick|ban|role|affil
- /ROOM setopt print_status|auto_whois [value]
+ /ROOM setopt print_status|auto_whois [waarde]
  /ROOM bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin]
 
 Het 'room' commando verzorgt de Multi-User Chat (MUC) room acties.
@@ -38,7 +38,11 @@
  Verander jid's rol (rol kan zijn: "none", "visitor", "participant", "moderator")
 /room affil jid affil [reden]
  Verander jid's verbintenis (affil kan zijn: "none", "member", "admin", "owner")
-/room setopt print_status|auto_whois [value]
+/room setopt print_status|auto_whois [waarde]
+ Verander instellingen voor de huidige chatroom
+ Voor print_status zijn de mogelijke waarden "default", "none", "in_and_out", "all".
+ Voor auto_whois zijn de mogelijke waarden "default", "off", "on".
+ Indien de waarde gelijk is aan "default" worden de waarden gebruikt van de opties muc_print_status en muc_auto_whois.
 /room bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin]
  Toevoegen, verwijderen of aanpassen van een bookmark (standaard is toevoegen).
  Indien 'autojoin' actief is, zal mcabber automatisch de MUC chatroom betreden wanner het verbinding met de server heeft gemaakt.