changeset 1087:ee85cff7dbab

UK help files: reorder roster commands
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Wed, 06 Dec 2006 22:35:22 +0100
parents 5e2e647e781b
children c55b24818546
files mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt
diffstat 1 files changed, 20 insertions(+), 14 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt	Wed Dec 06 22:14:41 2006 +0100
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt	Wed Dec 06 22:35:22 2006 +0100
@@ -1,8 +1,11 @@
 
- /ROSTER bottom|top|hide_offline|show_offline|toggle_offline
- /ROSTER hide|show|toggle
+ /ROSTER bottom|top|up|down|group_prev|group_next
  /ROSTER alternate|unread_first|unread_next
  /ROSTER search ім'я
+ /ROSTER hide_offline|show_offline|toggle_offline
+ /ROSTER item_lock|item_unlock
+ /ROSTER hide|show|toggle
+ /ROSTER note [-|text]
 
 Керує списком контактів.
 
@@ -14,27 +17,30 @@
  Перейти вище по списку.
 /roster down
  Перейти нижче по списку.
+/roster group_prev
+/roster group_next
+/roster alternate
+ Прейти до "альтернативного" контакту. "Альтернативний" контакт - це останній контакт, який був в режимі чату. Ця команда може використовуватись після команд типу "/roster unread_next" (Ctrl-q).
+/roster unread_first
+ Перейти до першого непрочитанного повідомлення.
+/roster unread_next
+ Перейти до наступного непрочитанного повідомлення.
+/roster search ім'я
+ Шукати контакт з прізвиськом або jid, що вміщують "ім'я" (тільки в контактах, що відображуються)
 /roster hide_offline
  Сховати неприсутні контакти.
 /roster show_offline
  Показувати неприсутні контакти також.
 /roster toggle_offline
  Переключити відображення неприсутніх контактів.
+/roster item_lock [jid]
+ Закріплює вказаний об'єкт списку так, що він завжди відображується, незважаючи на свій статус.
+/roster item_unlock [jid]
+ Відміняє дію item_lock.
 /roster hide
  Сховати список.
 /roster show
  Показати список.
 /roster toggle
  Переключити відображення списку.
-/roster item_lock [jid]
- Закріплює вказаний об'єкт списку так, що він завжди відображується, незважаючи на свій статус.
-/roster item_unlock [jid]
- Відміняє дію item_lock.
-/roster search ім'я
- Шукати контакт з прізвиськом або jid, що вміщують "ім'я" (тільки в контактах, що відображуються)
-/roster alternate
- Прейти до "альтернативного" контакту. "Альтернативний" контакт - це останній контакт, який був в режимі чату. Ця команда може використовуватись після команд типу "/roster unread_next" (Ctrl-q).
-/roster unread_first
- Перейти до першого непрочитанного повідомлення.
-/roster unread_next
- Перейти до наступного непрочитанного повідомлення.
+/roster note [-|text]