changeset 1883:fc2c61d7ecdf

Update NL help files (Eric Hameleers)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Thu, 08 Apr 2010 22:55:59 +0200
parents b47d09e70140
children d53e6bd5313f
files mcabber/doc/help/nl/hlp_event.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_module.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_request.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_set.txt mcabber/doc/help/nl/hlp_source.txt
diffstat 5 files changed, 28 insertions(+), 9 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_event.txt	Thu Apr 08 18:59:47 2010 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_event.txt	Thu Apr 08 22:55:59 2010 +0200
@@ -1,15 +1,16 @@
 
- /EVENT #N|* accept|ignore|reject
+ /EVENT #N|* accept|ignore|reject [gebeurtenis-specifieke argumenten]
  /EVENT list
 
 Vertel mcabber wat te doen met gebeurtenissen in de wachtrij.
 Indien de eerste parameter '*' is, zal het commando van toepassing zijn op alle wachtende gebeurtenissen.
+Gebeurtenis-specifieke argumenten worden ge-evalueerd per gebeurtenis. Slechts een geval is ingebouwd; wanneer een argument meegegeven wordt bij een weigering van een MUC uitnodiging,  wordt het argument gezien als de reden voor de weigering.
 
-/event #N|* accept
- Gebeurtenis nummer #N | Alle gebeurtenissen worden geaccepteerd
-/event #N|* ignore
- Gebeurtenis nummer #N | Alle gebeurtenissen worden genegeerd
-/event #N|* reject
- Gebeurtenis nummer #N | Alle gebeurtenissen worden geweigerd
+/event #N|* accept [gebeurtenis-specifieke argumenten]
+ Gebeurtenis nummer #N/Alle gebeurtenissen worden geaccepteerd
+/event #N|* ignore [gebeurtenis-specifieke argumenten]
+ Gebeurtenis nummer #N/Alle gebeurtenissen worden genegeerd
+/event #N|* reject [gebeurtenis-specifieke argumenten]
+ Gebeurtenis nummer #N/Alle gebeurtenissen worden geweigerd
 /event list
  Toon een lijst van wachtende gebeurtenissen
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_module.txt	Thu Apr 08 22:55:59 2010 +0200
@@ -0,0 +1,16 @@
+
+ /MODULE load|unload [-f] module
+ /MODULE info module
+ /MODULE [list]
+
+Laad, ontlaad of toon info over module.
+
+/module load [-f] module
+ Laad een specifieke module.  Als de '-f' (force) flag wordt meegegeven, zullen de meeste foutmeldingen tijdens het laden worden genegeerd.
+/module unload [-f] module
+ Ontlaad specifieke module.
+ NB: Gebruik van de '-f' (force) optie zal de afhankelijkheden van deze module niet verwijderen!
+/module info module
+ Toont beschikbare informatie over deze module.
+/module [list]
+ Toont lijst van modules in het volgende formaat: [modulenaam]  [aantal referenties] ([Handmatig/Automatisch geladen]) [extra informatie, zoals versie of afhankelijkheden]
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_request.txt	Thu Apr 08 18:59:47 2010 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_request.txt	Thu Apr 08 22:55:59 2010 +0200
@@ -6,6 +6,7 @@
 /request last
  Verzoek "last" informatie (normalerwijs 'inactieve' tijd)
 /request ping
+ Stuur een XMPP Ping verzoek.  Gebruik hier de volledige JID omdat een ping naar de kale JID wordt afgehandeld door de server.
 /request time
  Vraag de buddy om de tijd
 /request vcard
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_set.txt	Thu Apr 08 18:59:47 2010 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_set.txt	Thu Apr 08 22:55:59 2010 +0200
@@ -2,3 +2,4 @@
  /SET [option [= value]]
 
 Tonen of instellen van de waarde van een optie.
+Zonder argumenten toont dit een lijst met alle 'set' opties en hun waarden.
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_source.txt	Thu Apr 08 18:59:47 2010 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_source.txt	Thu Apr 08 22:55:59 2010 +0200
@@ -1,4 +1,4 @@
 
- /SOURCE file
+ /SOURCE tekst-patroon
 
-Lees een configuratie-bestand in.
+Lees configuratie-bestanden in, die voldoen aan het tekst-patroon (gesorteerd op alfabetische volgorde).