view mcabber/doc/help/nl/hlp_room.txt @ 1550:00c4b7d07014

Update NL help files (Eric Hameleers)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Thu, 09 Oct 2008 19:58:00 +0200
parents 7b774531e9ce
children 0a1f59dc503d
line wrap: on
line source


 /ROOM join|leave|names|nick|remove|topic|unlock|destroy
 /ROOM privmsg|invite|whois|kick|ban|unban|role|affil
 /ROOM setopt print_status|auto_whois [waarde]
 /ROOM bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin]

Het 'room' commando verzorgt de Multi-User Chat (MUC) room acties.

/room join [ruimte [nick [wachtwoord]]]
 Betreed chatroom "ruimte", met "nick" als je nickname.  Indien geen nickname wordt aangegeven (of als dat een lege string is: ""), wordt de waarde voor de "nickname" configuratie-optie gebruikt (zie het voorbeeld configuratie bestand).  Indien de actieve selectie door mcabber correct als een chatroom wordt herkend, kan de verkorte schrijfwijze "." worden gebruikt in plaats van de volledige naam van de chatroom.  Een wachtwoord kan worden meegegeven voor beschermde chatrooms.  Plaats aanhalingstekens om je nickname indien die spaties bevat.
/room leave [bericht]
 Verlaat de huidige chatroom, met eventueel achterlaten van "bericht"
/room names [--detail|--short|--quiet]
 Toon de leden van de huidige chatroom
/room nick nieuwenick
 Verander je nickname in de huidige chatroom
/room privmsg nick bericht
 Verstuur privé bericht "bericht" aan "nick"
/room remove
 Verwijdert de huidige chatroom van het roster (je moet deze chatroom tevoren hebben verlaten)
/room topic -|nieuwonderwerp
 Stel een nieuw onderwerp in voor de huidige chatroom
 (Het onderwerp wordt gewist indien '-' wordt gebruikt voor "nieuwonderwerp")
/room unlock
 Ontsluit de huidige chatroom (indien je de eigenaar bent)
/room destroy [reden]
 Vernietig de huidige chatroom (gebruik dit voorzichtig!)
/room whois nick
 Toon MUC informatie over "nick"
/room ban jid [reden]
 Verban jid uit de huidige chatroom
/room unban jid
 Verwijder de ban van jid in de huidige chatroom
/room invite jid [reden]
 Nodig jid uit in de huidige chatroom
/room kick nick [reden]
 Schop "nick" uit de huidige chatroom
/room role jid role [reden]
 Verander jid's rol (rol kan zijn: "none", "visitor", "participant", "moderator")
/room affil jid affil [reden]
 Verander jid's verbintenis (affil kan zijn: "none", "member", "admin", "owner")
/room setopt print_status|auto_whois [waarde]
 Verander instellingen voor de huidige chatroom
 Voor print_status zijn de mogelijke waarden "default", "none", "in_and_out", "all".
 Voor auto_whois zijn de mogelijke waarden "default", "off", "on".
 Indien de waarde gelijk is aan "default" worden de waarden gebruikt van de opties muc_print_status en muc_auto_whois.
/room bookmark [add|del] [-autojoin|+autojoin]
 Toevoegen, verwijderen of aanpassen van een bookmark (standaard is toevoegen).
 Indien 'autojoin' actief is, zal mcabber automatisch de MUC chatroom betreden wanner het verbinding met de server heeft gemaakt.
 Om de list met bookmarks te zien, kan het commando `/room bookmark` in de status buffer worden gebruikt.