view mcabber/doc/help/nl/hlp_roster.txt @ 1327:b4cdaaab4748

Update NL help files
author Eric Hameleers
date Mon, 15 Oct 2007 13:23:02 +0200
parents 033a9402bb61
children 096411233fce
line wrap: on
line source


 /ROSTER bottom|top|up|down|group_prev|group_next
 /ROSTER alternate|unread_first|unread_next
 /ROSTER search bud
 /ROSTER display|hide_offline|show_offline|toggle_offline
 /ROSTER item_lock|item_unlock
 /ROSTER hide|show|toggle
 /ROSTER note [-|text]

Het 'roster' commando bewerkt het roster ofwel de buddy-lijst.
Dit zijn de beschikbare parameters:

/roster bottom
 Spring naar het eind van het roster
/roster top
 Spring naar het begin van het roster
/roster up
 Beweeg omhoog in het roster
/roster down
 Beweeg omlaag in het roster
/roster group_prev
 Spring naar de voorgaande groep in het roster
/roster group_next
 Spring naar de volgende groep in het roster
/roster alternate
 Spring naar de buddy met wie je het laatst gesproken hebt in chat mode.  Dit commando is dus erg bruikbaar na een commando als "/roster unread_next" (Ctrl-q).
/roster unread_first
 Spring naar het eerste ongelezen bericht
/roster unread_next
 Spring naar het volgende ongelezen bericht
/roster search bud
 Zoek naar een buddy in wiens naam of jid het woord "bud" voorkomt (zoekt enkel in de zichtbare buddylijst)
/roster display [mask]
 Toon het roster filter of pas het aan.
 Het masker moet de snelkoppelings-letters bevatten van de status die je wilt zien ([o]nline, [f]ree_for_chat, [d]o_not_disturb, [n]ot_available, [a]way, [_]offline).
 Bij voorbeeld "ofdna" om enkel de ingelogde buddies te tonen.
 "*" kan worden gebruikt om alle contacten te tonen.
/roster hide_offline
 Verberg offline buddies (zelfde als /roster display ofdna)
/roster show_offline
 Toon offline buddies (zelfde als /roster display ofdna_)
/roster toggle_offline
 Schakel het aanzicht van offline buddies om (tonen/verbergen)
/roster item_lock [jid]
 Bevries jid zodat deze zichtbaar blijft ongeacht diens status
/roster item_unlock [jid]
 Maak het effect van 'item_lock' ongedaan
/roster hide
 Verberg het roster zodat het chat venster de volle breedte kan beslaan
/roster show
 Toon het roster
/roster toggle
 Schakel de zichtbaarheid van het roster om (tonen/verbergen)
/roster note [-|tekst]
 Instellen/aanpassen/verwijderen van een notitie.
 Indien geen "tekst" is meegegeven, wordt de notitie getoond die behoort bij de actieve jid -- wanneer je in de status buffer staat worden alle notities weergegeven.
 Indien de tekst "-" is, wordt de notitie gewist.