view mcabber/doc/help/uk/hlp_add.txt @ 1654:8effa82ae593

Do not print ssl error if user has not requested it
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 29 Nov 2009 00:00:10 +0200
parents b2ed413d8f3d
children
line wrap: on
line source


 /ADD [jid [прізвисько]]

Додає користувача "jid" у загальну групу вашого спису контактів, а також надсилає запит на повідомлення про присутність до цього "jid". Якщо прізвисько не вказане, буде використаний "jid". Якщо "jid" не вказаний (чи "" або "."), береться поточний.

/add [jid [прізвисько]]
Додає до списку контактів "jid" як "прізвисько"

Приклад: "/add somebody@jabber.server.com Дехто"