view mcabber/doc/help/uk/hlp_add.txt @ 1191:b2ed413d8f3d

Update UK help files (Myhailo Danylenko)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 21 Apr 2007 10:18:17 +0200
parents 9cd7d00812f9
children
line wrap: on
line source


 /ADD [jid [прізвисько]]

Додає користувача "jid" у загальну групу вашого спису контактів, а також надсилає запит на повідомлення про присутність до цього "jid". Якщо прізвисько не вказане, буде використаний "jid". Якщо "jid" не вказаний (чи "" або "."), береться поточний.

/add [jid [прізвисько]]
Додає до списку контактів "jid" як "прізвисько"

Приклад: "/add somebody@jabber.server.com Дехто"