view mcabber/doc/help/uk/hlp_add.txt @ 982:9cd7d00812f9

Add UK (Ukrainian) help files
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Sun, 22 Oct 2006 23:27:05 +0200
parents
children b2ed413d8f3d
line wrap: on
line source


 /ADD [jid [прізвисько]]

Додає користувача "jid" у загальну групу вашого спису контактів, а також надсилає запит на повідомлення про присутність до цього "jid". Якщо прізвисько не вказане, буде використаний "jid". Якщо "jid" не вказаний (чи "" або "."), береться поточний.

/add [jid [прізвисько]]
Додає до списку контактів "jid" як "nickname"

Приклад: "/add somebody@jabber.server.com Дехто"