view mcabber/doc/help/uk/hlp_color.txt @ 1276:fc2d13183b04

Update UK help files
author Myhailo Danylenko <isbear@ukrpost.net>
date Thu, 23 Aug 2007 07:21:43 +0200
parents
children 18f1f82303ce
line wrap: on
line source


 /COLOR roster (статус маска (колір|-)|clear)

Керує кольорами контактів у списку.

/color roster clear
 Спустошує набір правил кольору.
 Після цього всі контакти набудуть свого звичайного кольору.
/color roster статус маска колір
 Додає нове чи змінює існуюче правило кольору.
 "Статус" складений з літер статусу, до яких докладається це правило (наприклад "n_d?").
 Зірочка ("*") відповідає будь-якому статусу.
 "Маска" подібна до файлової маски й докладається до jid.
 Правило встановлює колір контактів, що йому відповідають.
 Коли колір "-", правило вилучається.
 Коли є декілька правил, що відповідають контакту, спрацьовує останнє додане (_не_ змінене).