view mcabber/doc/help/uk/hlp_color.txt @ 2364:ca442ece1f70 default tip

Switch website URLs to HTTPS
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Mon, 25 Oct 2021 13:21:43 +0200
parents e1c34d251e39
children
line wrap: on
line source


 /COLOR roster (статус маска (колір|-)|clear)
 /COLOR mucnick прізвисько (колір|-)
 /COLOR muc (jid|.|*) [on|preset|off|-]

Керує кольорами контактів у списку.

/color roster clear
 Спустошує набір правил кольору. Після цього всі контакти набудуть свого звичайного кольору.
/color roster статус маска колір
 Додає нове чи змінює існуюче правило кольору. "Статус" складений з літер статусу, до яких докладається це правило (наприклад "n_d?"). Зірочка ("*") відповідає будь-якому статусу. "Маска" подібна до файлової маски й докладається до jid. Правило встановлює колір контактів, що йому відповідають.
 Щоб вилучити правило, вкажіть колір "-".
 Коли є декілька правил, що відповідають контакту, спрацьовує останнє додане (_не_ змінене).
/color muc (jid|.|*) [on|preset|off|-]
 Встановлює режим забарвлення прізвиськ у чаті. Якщо замість jid вказано * режим докладається до всіх чатів, для яких не визначено особистого правила (з вказанням jid).
 У режимі on забарвлюються усі прізвиська, у режимі preset - лише ті, для яких колір встановлено командою /color mucnick, а режим off вимикає забарвлення прізвиськ. Режим - прибирає з вказаних jid особисті режими забарвлення. Тоді до них докладається глобальний. Глобальний режим прибрати не можна.
 Початковий глобальний режим - off.
/color mucnick прізвисько (колір|-)
 Створює правило забарвлювати прізвисько вказаним кольором. Якщо вказано -, колір позначається як автоматично обраний, тобто його не буде використано у режимі preset, але у режимі on він залишиться тим самим. Випадкові кольори беруться з параметру "nick_colors" (mcabberrc)