changeset 1191:b2ed413d8f3d

Update UK help files (Myhailo Danylenko)
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Sat, 21 Apr 2007 10:18:17 +0200
parents be06bbe7e449
children 7b8765c10abb
files mcabber/doc/help/uk/hlp_add.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_alias.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_authorization.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_buffer.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_chat_disable.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_del.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_event.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_iline.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_move.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_pgp.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt mcabber/doc/help/uk/hlp_screen_refresh.txt
diffstat 13 files changed, 90 insertions(+), 18 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_add.txt	Fri Apr 20 19:06:24 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_add.txt	Sat Apr 21 10:18:17 2007 +0200
@@ -4,6 +4,6 @@
 Додає користувача "jid" у загальну групу вашого спису контактів, а також надсилає запит на повідомлення про присутність до цього "jid". Якщо прізвисько не вказане, буде використаний "jid". Якщо "jid" не вказаний (чи "" або "."), береться поточний.
 
 /add [jid [прізвисько]]
-Додає до списку контактів "jid" як "nickname"
+Додає до списку контактів "jid" як "прізвисько"
 
 Приклад: "/add somebody@jabber.server.com Дехто"
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_alias.txt	Fri Apr 20 19:06:24 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_alias.txt	Sat Apr 21 10:18:17 2007 +0200
@@ -9,7 +9,7 @@
 /alias ім'я
 Друкує поточне значення аліасу "ім'я"
 /alias ім'я =
- Видаляє аліас "ім'я"
+ Вилучає аліас "ім'я"
 /alias ім'я = рядок команди
 Призначає для "рядок команди" інше ім'я (аліас) "ім'я"
 
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_authorization.txt	Fri Apr 20 19:06:24 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_authorization.txt	Sat Apr 21 10:18:17 2007 +0200
@@ -7,7 +7,7 @@
 /authorization allow
 Дозволяє отримувати повідомлення про ваш статус.
 /authorization cancel
- Відміняє підписку на ваші повідомлення про статус.
+ Скасовує підписку на ваші повідомлення про присутність.
 /authorization request
 Надсилає запит на повідомлення про присутність.
 /authorization request_unsubscribe
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_buffer.txt	Fri Apr 20 19:06:24 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_buffer.txt	Sat Apr 21 10:18:17 2007 +0200
@@ -22,13 +22,13 @@
 /buffer down [n]
 Посунути буфер вниз на n рядків (якщо не вказано - пів екрану).
 /buffer date [дата]
- Перейти до першого повідомлення після [дати] (дата вигляду РРРР-ММ-ДД).
-/buffer % n
- Перейти до позиції n% у буфері.
+ Перейти до першого повідомлення після дати (дата вигляду РРРР-ММ-ДД).
+/buffer % процент
+ Перейти до вказаної у процентах позиції.
 /buffer search_backward текст
- Шукати текст в буфері назад.
-/buffer search_forward text
- Шукати текст в буфері вперед.
+ Шукати текст, рухаючись до початку буфера.
+/buffer search_forward текст
+ Шукати далі в буфері текст.
 /buffer scroll_lock
 Заборонити переміщення буферу.
 /buffer scroll_unlock
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_chat_disable.txt	Sat Apr 21 10:18:17 2007 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /CHAT_DISABLE
+
+Забороняє режим розмови.
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_del.txt	Fri Apr 20 19:06:24 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_del.txt	Sat Apr 21 10:18:17 2007 +0200
@@ -1,4 +1,4 @@
 
 /DEL
 
-Видалити поточний контакт з списку. На додачу відписатися від його повідомлень про статус, і відписати його від ваших.
+Потерти поточний контакт зі списку. На додачу відписатися від його повідомлень про статус і відписати його від ваших.
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_event.txt	Fri Apr 20 19:06:24 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_event.txt	Sat Apr 21 10:18:17 2007 +0200
@@ -2,7 +2,7 @@
 /EVENT #N|* accept|ignore|reject
 /EVENT list
 
-Розібратися з очікуючими подіями (запити на авторизацію ітп).
+Розібратися з подіями, що трапилися (запити на авторизацію ітп).
 Якщо перший параметр - зірочка (*), відповідь буде застосована до всіх подій.
 
 /event N|* accept
@@ -12,4 +12,4 @@
 /event N|* reject
 Подія номер N отримає негативну відповідь.
 /event list
- Друкує перелік очікуючих подій.
+ Друкує перелік подій.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_iline.txt	Sat Apr 21 10:18:17 2007 +0200
@@ -0,0 +1,63 @@
+
+ /ILINE fchar|bchar|char_fdel|char_bdel|char_swap
+ /ILINE fword|bword|word_bdel|word_fdel
+ /ILINE word_upcase|word_downcase|word_capit
+ /ILINE hist_beginning_search_bwd|hist_beginning_search_fwd
+ /ILINE hist_prev|hist_next
+ /ILINE iline_start|iline_end|iline_fdel|iline_bdel
+ /ILINE iline_accept|iline_accept_down_hist
+ /ILINE compl_do|compl_cancel
+ /ILINE send_multiline
+
+Команди редагування рядка.
+
+/iline fchar
+ Пересунутись на символ вперед.
+/iline bchar
+ Парейти на літеру назад.
+/iline char_fdel
+ Потерти поточний символ.
+/iline char_bdel
+ Витерти попередній символ.
+/iline char_swap
+ Переставити літери місцями.
+/iline fword
+ Пересунути курсор до наступного кінця слова.
+/iline bword
+ Пересунути курсор на початок слова.
+/iline word_fdel
+ Вилучити кінець слова, починаючи від курсору.
+/iline word_bdel
+ Витерти початок слова, починаючи від курсору.
+/iline word_upcase
+ Обернути до верхнього регістру літери від курсору й до кінця слова.
+/iline word_downcase
+ Перетворити літери з початку слова до курсору у нижній регістр.
+/iline word_capit
+ Приводить слово (від курсору до проміжку) до форми власного імені (Київ).
+/iline hist_beginning_search_bwd
+ Шукати в зворотньому напрямку по історії рядок, що збігається з поточним від початку до курсору (команда не зрушить курсор з місця).
+/iline hist_beginning_search_fwd
+ Шукати з далі у історії рядок, що збігається з поточним від початку до курсору (виконання команди не рухає курсор).
+/iline hist_prev
+ Попередній рядок з історії уводу.
+/iline hist_next
+ Наступний рядок в історії.
+/iline iline_start
+ Перескочити на початок рядка.
+/iline iline_end
+ Перескочити до кінця рядка.
+/iline iline_fdel
+ Вилучити кінець рядка, починаючи з курсору.
+/iline iline_bdel
+ Вилучити початок рядка до позиції курсору.
+/iline iline_accept
+ Затвердити рядок.
+/iline iline_accept_down_hist
+ Перейти до наступного рядка в історії, затвердивши поточний.
+/iline compl_do
+ Доповнити поточне слово.
+/iline compl_cancel
+ Скасувати попереднє доповнення.
+/iline send_multiline
+ Завершити й надіслати багаторядкове повідомлення.
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_move.txt	Fri Apr 20 19:06:24 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_move.txt	Sat Apr 21 10:18:17 2007 +0200
@@ -2,4 +2,4 @@
 /MOVE [група]
 
 Переміщує поточний контакт до вказаної групи. Якщо групу не вказано, переміщує до головної. Якщо група не існує, створює її.
-Примітка: Якщо в режимі чату, можна використати "/roster alternate", щоб перейти до переміщеного контакту.
+Примітка: в режимі розмови можна використати "/roster alternate", щоб перейти до переміщеного контакту.
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_pgp.txt	Fri Apr 20 19:06:24 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_pgp.txt	Sat Apr 21 10:18:17 2007 +0200
@@ -11,7 +11,7 @@
 Дозволити використання PGP для jid (або поточного контакту).
 /pgp info [jid]
 Показує чи дозволене PGP-шифрування для jid (або поточного контакту).
-/pgp setkey [jid [ключ]
+/pgp setkey [jid [ключ]]
 Вказує ключ для шифрування повідомлень для jid (або поточного контакту).
 Якщо ключ не вказано, поточний ключ скидається.
 Щоб вказати поточний (виділений в списку) контакт можна використовувати "." .
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt	Fri Apr 20 19:06:24 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_room.txt	Sat Apr 21 10:18:17 2007 +0200
@@ -3,7 +3,7 @@
 /ROOM privmsg|invite|kick|ban|role|affil
 /ROOM bookmark [add|del] [+autojoin|-autojoin]
 
-Команда, відповідальна за дії в багатокористувацькому чаті.
+Команда, відповідальна за дії при багатокористувацькій розмові.
 
 /room join [кімната [прізвисько [пароль]]]
 Ввійти в "кімнату", під ім'ям "прізвисько". Якщо не вказане (або ""), береться з параметру "nickname" (mcabberrc). Якщо поточний контакт є кімнатою, можна використати "." замість повного ім'я кімнати. Пароль може використовуватися для входу в захищені кімнати. Для імен з пробілами використовуйте лапки.
@@ -22,7 +22,7 @@
 /room unlock
 Відкрити поточну кімнату (якщо ви її власник).
 /room destroy [причина]
- Розвалити поточну кімнату (обережно!)
+ Розвалити поточну кімнату (обережно!).
 /room whois прізвисько
 Друкує інформацію про "прізвисько".
 /room ban jid [причина]
@@ -38,3 +38,4 @@
 /room bookmark [add|del] [+autojoin|-autojoin]
 Додати, потерти, або замінити закладку (якщо не вказано - додасть).
 Якщо встановити автовхід, mcabber буде заходити в цю кімнату після з'єднання з сервером.
+ Переглянути наявні закладки можна за допомогою /room bookmark у буфері стану.
--- a/mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt	Fri Apr 20 19:06:24 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_roster.txt	Sat Apr 21 10:18:17 2007 +0200
@@ -22,7 +22,7 @@
 /roster group_next
 Перейти до наступної групи в списку.
 /roster alternate
- Прейти до "альтернативного" контакту. "Альтернативний" контакт - це останній контакт, який був в режимі чату. Ця команда може використовуватись після команд типу "/roster unread_next" (Ctrl-q).
+ Прейти до "альтернативного" контакту. "Альтернативний" контакт - це останній контакт, який був в режимі розмови. Ця команда може використовуватись після команд типу "/roster unread_next" (Ctrl-q).
 /roster unread_first
 Перейти до першого непрочитанного повідомлення.
 /roster unread_next
@@ -47,5 +47,5 @@
 Переключити відображення списку.
 /roster note [-|текст]
 Встановити "текст" як нотатку.
- Коли "текст" не вказано, покаже нотатку до поточного об'єкту (а якщо цей об'єкт є буфером статусу - відобразить усі нотатки).
+ Коли "текст" не вказано, покаже нотатку до поточного об'єкту (а якщо цей об'єкт є буфером стану - відобразить усі нотатки).
 Якщо вказати "-", то нотатку буде витерто.
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mcabber/doc/help/uk/hlp_screen_refresh.txt	Sat Apr 21 10:18:17 2007 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+
+ /SCREEN_REFRESH
+
+Оновлює зображення.