changeset 1882:b47d09e70140

Fix typo in PL help file reported by Hermitifier
author Mikael Berthe <mikael@lilotux.net>
date Thu, 08 Apr 2010 18:59:47 +0200
parents 1f94aa40e49f
children fc2c61d7ecdf
files mcabber/doc/help/pl/hlp_source.txt
diffstat 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-) [+]
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/pl/hlp_source.txt	Tue Apr 06 23:47:36 2010 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/pl/hlp_source.txt	Thu Apr 08 18:59:47 2010 +0200
@@ -1,4 +1,4 @@
 
  /SOURCE wzorzec
 
-Wczytuje pliki konfiguracyjne, pasujące do podanego wzorca (według kojelności alfabetycznej).
+Wczytuje pliki konfiguracyjne, pasujące do podanego wzorca (według kolejności alfabetycznej).