diff mcabber/doc/help/nl/hlp_color.txt @ 1327:b4cdaaab4748

Update NL help files
author Eric Hameleers
date Mon, 15 Oct 2007 13:23:02 +0200
parents 18f1f82303ce
children 7361869b0db9
line wrap: on
line diff
--- a/mcabber/doc/help/nl/hlp_color.txt	Sat Oct 06 16:39:14 2007 +0200
+++ b/mcabber/doc/help/nl/hlp_color.txt	Mon Oct 15 13:23:02 2007 +0200
@@ -1,19 +1,19 @@
 
- /COLOR roster (status joker (color|-)|clear)
- /COLOR mucnick nick (color|-|!)
+ /COLOR roster (status joker (kleur|-)|clear)
+ /COLOR mucnick nick (kleur|-|!)
  /COLOR muc (jid|.|*) [on|preset|off|-]
 
 Met het 'color' commando kunnen dynamisch de kleur eigenschappen van het scherm worden aangepast.
 
 /color roster clear
- Verwijder alle kleur-definities voor het roster.
- Alle roster elementen zullen hun standaard kleuren terug krijgen.
+ Verwijder alle kleur-definities voor het roster. Alle roster elementen zullen hun standaard kleuren terug krijgen.
 /color roster status joker kleur
- Stel een kleur in (of overschrijf een bestaande definitie).
- 'Status' is een tekst die alle mogelijke statusen beschrijft waarin een roster element zich mag bevinden om bij de definitie te passen, of '*' indien elke status OK is.
- 'Joker' is een patroon (zoals ook gebruikt wordt voor het passen op bestandsnamen) dat op de JID toegepast zal worden.
- 'Kleur' is de gewenste kleur.
+ Stel een kleur in (of overschrijf een bestaande definitie). 'Status' is een tekst die alle mogelijke statusen beschrijft waarin een roster element zich mag bevinden om bij de definitie te passen, of '*' indien elke status OK is. 'Joker' is een patroon (zoals ook gebruikt wordt voor het passen op bestandsnamen) dat op de JID toegepast zal worden. 'Kleur' is de gewenste kleur.
  Indien de waarde voor kleur '-' is, wordt de kleur-definitie verwijderd.
  Wanneer meer dan een definitie van toepassing is, wordt de kleur gebruikt van de laatst aangemaakte (niet overschreven) definitie.
-/color mucnick nick (color|-|!)
+/color mucnick nick (kleur|-|!)
+ Markeert de nick met de aangegeven kleur. ALs een MUC gekleurde nicks heeft, wordt deze kleur gebruikt. Indien de waarde voor kleur '-' is, wordt de kleur beschouwd als 'automatisch'. Dat betekent dat hij niet wordt gebruikt in 'preset' (voorkeur) kleurmode, en onveranderd blijft in 'on' (aan) kleurmode. Indien de waarde voor kleur '!' is, wordt een willekeurige nieuwe kleur gekozen die dan als 'automatisch' wordt gemarkeerd.
 /color muc (jid|.|*) [on|preset|off|-]
+ Stel de kleurmode van een MUC in. Indien een JID ('.' staat voor de geselecteerde JID) wordt vermeld zal de kleur-definitie voor deze specifieke MUC gelden. Als '*' wordt gebruikt, geldt de kleur-definitie voor alle MUCs behalve degene die zelf een specifieke instelling hebben.
+ Mode 'on' (aan) kleurt alle nicks, 'preset' (voorkeur) alleen de nicks voor wie de kleur handmatig is ingesteld via het /color mucnick commando; en 'off' (uit) kleurt geen enkele nick. Indien niet expliciet aangegeven, is de standaard instelling 'on' (aan). Mode '-' verwijdert de mode van de aangegeven JID, wat betekent dat de globale instelling van toepassing zal zijn. De globale mode kan niet worden verwijderd.
+ Standaard staat de globale kleurmode op 'off' (uit).