view mcabber/doc/help/nl/hlp_say.txt @ 1327:b4cdaaab4748

Update NL help files
author Eric Hameleers
date Mon, 15 Oct 2007 13:23:02 +0200
parents bf1a83644998
children
line wrap: on
line source


 /SAY [-n|-h|--] tekst

Verstuur het "tekst" bericht naar de actieve buddy. Dit kan bruikbaar zijn wanneer je een bericht wilt verzenden dat met een '/' begint.
De "-n" vlag verandert het bericht in het type "normaal", "-h" to "koptekst" ('headline'). "--" kan gebruikt worden om een bericht te verzenden dat begint met '-n' of '-h'.